Hogan vill slopa kritiserade Cap-stödens miljövillkor

EU-kommissionen vill slopa dagens förgröningsregler och låta medlemsländerna bestämma exakt hur EUs miljömål för jordbruket ska nås.

Land Lantbruks Gunilla Ander rapporterar från Bryssel
Land Lantbruks Gunilla Ander rapporterar från Bryssel FOTO: ANN LINDÉN

Det var den stora nyheten då EUs jordbrukskommissionär Phil Hogan idag presenterade sitt förslag för hur jordbrukspolitiken ska reformeras från 2021.

Direktstöd ska finnas kvar, liksom landsbygdsprogrammet, men nya Cap blir något av en revolution vad gäller decentralisering, om förslaget går igenom.

Stort steg tillbaka

Om förslaget får igenom tar Bryssel ett stort steg tillbaka, och överlåter ansvar till EU-länderna att se till att EUs övergripande mål för jordbruket nås.

– Det handlar inte om åternationalisera jordbrukspolitiken, utan om att ge medlemsstaterna ökad flexibilitet att nå målen, betonade Phil Hogan, på en presskonferens idag i Bryssel.

Kritiserats hårt

De miljövillkor som infördes i samband med förra Cap-reformen 2015 har kritiserats hårt för att detaljstyra medlemsländerna utan att tillräckligt anpassa kraven till rådande geografiska villkor. Vilket också gjorde målen väldigt svåra att uppnå, för bönderna erkände Hogan idag.

– Vi kan inte fortsätta med one size fits all, Det fungerar helt enkelt inte, konstaterade Phil Hogan apropå kritiken mot att de nuvarande förgröningsstöden, som utgör en stor del av de direkta inkomststöden.

Svårt vara konkret

Exakt hur denna maktfördelning mellan Bryssel och E-länderna ska gå till i praktiken återkommer kommissionen till i ett senare mer detaljerat lagförslag. Och först efter att grundligt diskuterat från med EU-länderna. Hogan fann det svårt att vara konkret, vid dagens presskonferens

– Den nya modellen för CAP går förenklat ut på att Bryssel säger till länderna vad de ska göra, men att länderna själva bestämmer hur dessa mål ska uppnås, förklarade Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande som var med vid presskonferensen.

Och Hogan instämde.

– Det viktigaste är att målen nås, och att medlemsstaterna kan övertyga EU-kommissionen om att de har hittat det bästa sättet att nå målen

Genom att delegera till medlemsländerna kommer det också att bli lättare att snabbare nå målet att förenkla Cap-reglerna och kontrollerna hos bönderna, betonade Hogan.

Inga förslag om pengar

Att EU-kommissionen kraftigt vill skära ned Cap, och minska de summor som varje enskild lantbrukare kan få i gårdsstöd, är en uppgift som har läckts från kommissionen.

Dagens skissartade Cap-förslag från kommissionen innehöll dock inga förslag som rör reda pengar. Att gå in på stödens storlek är meningslöst så långe som man inte vet hur mycket pengar som kommer att finnas tillgängliga efter att Storbritannien har lämnat EU, och budgeten krymper. Hur Cap-budgeten ska fördelas återkommer Phil Hogan till.