Högre krav på flyget ska ge mer grönt bränsle

Mer grönt i bränsletanken är budskapet i den nya flygbränsleutredningen som presenterades i dag. Men stöd till svensk produktion av biodrivmedel får vänta.

FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Huvudförslaget i utredningen är en så kallad reduktionsplikt för flygfotogen, som i praktiken innebär högre krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet.

Regeringens särskilde utredare Maria Wetterstrand lämnade i dag över utredningen till miljöminister Isabella Lövin (MP). Wetterstrand framhåller att en motsvarande plikt redan finns för vägtrafiken.

– Alla som köper drivmedel betalar en klimatskatt för utsläppen men det finns även ett krav på dem som levererar bränslet, på en utsläppsminskning som ska uppnås genom att blanda i biodrivmedel, sade Maria Wetterstrand på måndagens presskonferens.

– Vi tycker att det här är ett väldigt bra förslag.

Läs mer: Jyri-Pekkas fossilfria bränsle tar klivet ut ur skuggan

Minska resandet

Redan om två år föreslås plikten införas och då med krav på en procent biodrivmedel. Kravet är progressivt och motsvarar år 2030 en inblandning på 30 procent. Reduktionsplikten ska gälla för allt flygfotogen som tankas på svenska flygplatser, både för inrikes- och utrikesflyg.

– Enligt vår konsekvensanalys kommer det även att minska resandet, säger Maria Wetterstrand.

Tre kronor dyrare

Som en följd av reduktionsplikten väntas biljettpriserna öka. I samband med att kraven införs beräknas en enkel inrikesresa bli tre kronor dyrare, medan en resa med destination utanför Europa får ett påslag på 19 kronor. Men det kommer inte att bli "svindyrt" att resa, säger Wetterstrand, som säger sig vara överraskad över att beräkningarna inte visar större ökningar.

– Den största ökningen blir på långväga resor utrikes, där ökningen 2030 blir 250 kronor för en resa.

Inget produktionsstöd

Förhoppningen är att plikten ska få marknaden för biodrivmedel att växa. I dag utgör förnybart bränsle mindre än en procent av marknaden.

Läs mer: Start för biobränsle på fem svenska flygplatser

Men utredningen innehåller inte något konkret förslag för stöd till produktionsanläggningar för att kunna producera biobränsle i Sverige. Frågan skjuts i stället vidare till Energimyndigheten, som uppmanas att inleda en ny utredning.

– Vi vill att Energimyndigheten får i uppdrag att titta på ett sådant stödsystem. Det finns tekniker under utveckling som är väldigt lovande, men där en produktionsanläggning i dag troligen blir alldeles för dyr, säger regeringens utredare Maria Wetterstrand under presskonferensen.

Vill ha stabil efterfrågan

I dag finns en sådan anläggning bara på ett ställe i hela världen, i Kalifornien, där man tillverkar biobränsle från frityrolja.

– Det bästa stödet man kan ge till producenter är att visa att det kommer att finnas en efterfrågan som sträcker sig långt fram i tiden, säger Wetterstrand.

Restprodukter från skogen

TT: Vad ska biomassan komma från?

– Vi hoppas kunna få igång produktion i Sverige, och då handlar det om restprodukter från skogsindustrin.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) säger att utredningen innehåller viktiga steg för att Sverige ska bli fossilfritt, men att det även behövs fler verktyg och alternativ till flygtrafiken.

– Därför satsar vi stort på underhåll och utbyggnad av järnvägen.

Läs mer: Viktigt utveckla befintlig industri

Rekordnivåer av förnybar energi