Högre målsättning för förnyelsebar energi

Industriutskottet i Europaparlamentet går längre i sin ambition att öka andelen förnybart i EU än vad EU-kommissionen gör. När direktivet kring förnyelsebar energi diskuterades i utskottet i dag, måndag, höjde man målsättningen till 35 procent förnybart jämfört med kommissionens förslag som är 27 procent.

Fredrick Federley (C).
Fredrick Federley (C). FOTO: SEBASTIEN BOZON

– Det beslutet bygger på att vi får använda de biobränslen vi har. Ska vi på allvar få fart på omställningen av energisektorn i Europa så behövs det högre och mer ambitiösa mål än kommissionens förslag, säger Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker och ledamot i industriutskottet.

Han fortsätter:

– Kanske ännu viktigare är regelverk som säkrar långsiktiga investeringar i förnybar energi i unionen.

”Första steg att städa upp i kaoset”

Fredrick Federley är betydligt mer positiv efter industriutskottets beslut i dag än vad han var för en månad sedan när beslut togs i miljöutskottet som skulle göra det svårare och mer osäkert att producera biomassa och bioenergi.

– Voteringen i industriutskottet gick väldigt bra och det är ett viktigt första steg att städa upp i kaoset efter miljöutskottet, säger Fredrick Federley.

Industriutskottet har även en högre ambition för förnybart i värmesektorn än vad kommissionen har. Industriutskottets förslag är att medlemsländerna ska sträva efter att öka andelen förnybart med 2 procentenheter per år. Kommissionen föreslog 1 procent.

Även i transportsektorn har industriutskottet satt högre mål med 10 procent förnybart jämfört med kommissionens 6,8 procent.

Nu kommer industriutskottets förslag att utvecklas inför förhandlingarna i Europaparlamentet i januari.

LÄS MER: EU-deal om utsläppsrätter glädjer skogsindustrin