Högre rehabkrav – men det finns bidrag

Från sommaren 2018 förväntas kraven på arbetsgivarna öka när det gäller rehabilitering av anställda. Kostnaden väger tungt för småföretagare, med det går att söka bidrag.

Arbetsgivare ska enligt förslaget ha upprättat en plan för återgång i arbetet senast 30 dagar efter att arbetsförmågan blev nedsatt. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Skogs- och lantarbetareförbundet SLA, menar att många arbetsgivare inte uppmärksammat att det finns pengar att söka för att klara höga och ökande rehabiliteringskrav. Ersättning som täcker hälften av arbetsgivarens kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering.

”Positivt för företagaren”

– Jag skulle vilja att fler arbetsgivare tog del av stödet. Eftersom administrationen kring stödet idag är helt digitalt har handläggningstiden gått från fyra månader till 14 dagar, vilket är mycket positivt för företagen och borde även göra stödet mer attraktivt att söka, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på SLA i ett pressmeddelande.

Stort ansvar

Redan i dag är arbetsgivarens ansvar stort om anställda blir sjukskrivna och är en av anledningarna till att man som småföretagare kan vara rädd att anställa personal utanför den egna familjen.

Lantbruk och skogsbruk är sedan länge kända som skadedrabbade områden, men med ny teknik och förebyggande arbete har arbetsskadorna minskat.

Utgår från AGS-fonden

En allvarlig skada kan leda till att den anställde inte har möjlighet att gå tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter, eller att det inte finns något arbete i verksamheten som den kan utföra. Man kan därför även söka ersättning för den anställdes omskolning och arbetsprövning.

Stödet utgår från AGS-fonden (Allmänna gruppsjukförsäkringsfonden) och söks via AFA försäkring. Det omfattar alla arbetare inom SLA:s kollektivavtalsområden.

FAKTA: Rehabstödet

Exempel på åtgärder som man kan få ersättning för:

Behandlingssamtal hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut, Beroendebehandling.

Vissa kurser i livsstilsförändring och stresshantering.

Omskolning och arbetsprövning.

Några förutsättningar för att du ska få ersättning:

Personen som rehabiliteringen gäller måste omfattas av AGS (privat sektor).

En rimlighet att personen har möjligheter att återfå eller behålla en arbetsförmåga.

Ett styrkt rehabiliteringsbehov.

En plan för återgång i arbete.

Stödet omfattar arbetare inom SLA:s kollektivavtalsområden, men inte tjänstemän.

Stödet söks via AFA försäkring.

Källa: SLA och AFA försäkring