Hon vill jobba för en lagändring

En av de som reagerat på frågan om ersättning för åkermarken är riksdagsledamoten Helena Lindahl (C). Nu ska hon driva vidare frågan.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot från Västerbotten, ska driva vidare frågan om ersättning för vägbygge på åkermark.
Helena Lindahl (C), riksdagsledamot från Västerbotten, ska driva vidare frågan om ersättning för vägbygge på åkermark. FOTO: CENTERPARTIET

Motorväg byggs på förstklassig åkermark utanför Umeå men lantbrukarna får bara ersättning för en bråkdel av värdet på matjorden. Resten tillfaller Trafikverkets underleverantör.

Satt ner foten

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet och riksdagsledamot från Västerbotten, var inte medveten om problemet förrän en av lantbrukarna kontaktade henne.

– Det här har ju säkert pågått länge, men det är först nu när dessa bönder satt ner foten som det uppmärksammats.

Ska driva frågan

Hon är besluten om att driva frågan vidare och har bland annat försökt nå Trafikverkets generaldirektör för att höra vad som kan göras inom myndigheten och om något behöver förändras i lag.

De tjänstepersoner som Helena Lindahl varit i kontakt med håller med om att det konstigt, men de hävdar att de måste förhålla sig till gällande regler.

Ingen partipolitisk fråga

– Det är ju faktiskt bondens mark och ur ett äganderättsperspektiv är det väldigt underligt när bonden inte får ta del av det man brukat i generationer. Jag ser inte det här som en partipolitisk fråga, utan äganderätten är inskriven i grundlagen och den får inte fortsätta att urholkas.

Läs mer: Lantbrukare: "Mer värt med en gräsmatta än att producera mat"

"Tänk på sjunde budet, Trafikverket!"