Hoppas att alla håller hårt i korvmackan

Än så länge har svenska myndigheter haft en avslappnad inställning till afrikansk svinpest. Men sjukdomen är bara en tappad korvmacka härifrån, skriver Lena Johansson i veckans ledare.

Lena Johansson
Lena Johansson

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Svenska grisbönder håller andan. Risken att få in den fruktade afrikanska svinpesten ökar betydligt under sommaren. Det räcker med att någon tappar eller slänger en bit smittat kött för att pesten kan få spridning i Sverige.

Turister, säsongsarbetare, tätare resor mellan länderna och utflykter i naturen ökar smittrisken på sommaren. En annan betydande fara är den kraftigt ökande vildsvinsstammen. Smittade vildsvin är den vanligaste orsaken till smittspridning.

Ingen vet säkert hur många vildsvin vi har i Sverige, men en uppskattning är upp emot 300 000, och det absoluta flertalet befinner sig söder om Dalälven. De lever alltså tätt och smittan kan spridas snabbt. Risken är sedan stor att ett smittat vildsvin kommer i kontakt med en tamgris. Särskilt stor är den för ekogrisar, men smittan kan också spridas via den halm som grisbönderna strör i sina stallar.

Svenska myndigheter har hittills haft en tämligen avslappnad inställning till den afrikanska svinpesten. Det finns visserligen information på deras webbplatser, men du får leta reda på den själv. Kanske är det för att vi inte har landgräns mot något av de drabbade länderna. Men utbrottet i Belgien i höstas visar att det inte är någon hundraprocentig garanti.

För svenska grisföretagare och svensk livsmedelsexport vore ett utbrott av afrikansk svinpest ett mycket hårt slag. Men om ett smittat vildsvin skulle upptäckas någonstans i landet drabbar det långt fler än grisbönderna. Till exempel måste riskområdet spärras av för friluftsliv, jakt och transporter under en lång period.

Risken för smittspridning är ytterligare ett skäl till att den svenska vildsvinsstammen måste begränsas. Dessutom måste säkerheten vid våra gränser skärpas och vi måste få en handlingsplan för vad händer om smittan upptäcks i landet.

Nu sätts varningsskyltar upp på rastplatser och kinesiska turister kontrolleras extra noga i tullen, så att de inte för in något kött. Men mellan EU-länderna får vi föra charkprodukter fritt över gränserna. Det finns alltså inget stopp för korvar från till exempel Rumänien, Polen och Ungern, länder som alla har vitt spridd smitta.

Så det är bara att hoppas på att alla håller hårt i mackan på picknicken i sommar - särskilt om det ligger importerad korv på den.

Lena Johansson

politisk chefredaktör