Hot gör det svårt att hitta jaktledare

Någon skyddsjakt på vargarna som attackerade Molstaberg är inte aktuell i nuläget – men den skulle hur som helst bli svår att genomföra. – Att hitta en jaktledare har blivit betydligt svårare än tidigare, säger miljöchef Göran Åström på Länsstyrelsen Stockholm.

Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen Stockholm.
Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen Stockholm. FOTO: URBAN BRÅDHE

Bakgrunden är de senaste årens skyddsjakter i Stockholms län där vargvärnare har protesterat både med lagliga och olagliga metoder. När den så kallade Södertörnsvargen, även kallad Haningevargen, fälldes i början på året utsattes både jaktledare och länsstyrelsens personal för hot och trakasserier.

”Under juridisk prövning”

Länsstyrelsen hade ändå valt att belägga jaktledarens namn med sekretess eftersom namnet var såpass ovanligt att det även skulle ha lämnat ut adressen. Beslutet överklagades och ändrades i förvaltningsrätten. Ändå har länsstyrelsen valt att behålla sekretessen.

– Det är fortfarande under juridisk prövning även om jag inte kan detaljerna, säger Göran Åström.

Trots sekretessen drabbades jaktledaren och andra inblandade av vargmobben. En del av hoten har polisanmälts och Göran Åström fick själv hotfulla e-postmeddelanden. Länsstyrelsen fick också in begäran om omfattande utlämnanden av e-post med anknytning till skyddsjaktsbeslutet.

– Vi måste vara så korrekta vi kan. Offentlighetsprincipen är i grund och botten något bra som ska värnas. Det enda sättet vi kan möta hotbilden är genom att arbeta aktivt med säkerheten kring uppgifterna om vår personal, menar Göran Åström.

”Betydligt svårare att hitta någon”

Han vet inte om länsstyrelsen i dag skulle få tag på en villig jaktledare i händelse av skyddsjakt.

– Jag kan inte svara på om någon skulle ställa upp. Det kanske finns någon som struntar i konsekvenserna, men min bedömning är att det nu skulle vara betydligt svårare att hitta någon, säger Göran Åström.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och länsansvarig för Stockholm.
Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och länsansvarig för Stockholm. FOTO: SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

Finns det en risk att svårigheterna att få folk att ställa upp påverkar er vid skyddsjaktbeslut?

– Det får det absolut inte göra. Det ska grundas på de faktiska förutsättningarna, säger Göran Åström.

Vid skyddsjakter på varg längre tillbaka i tiden vände sig länsstyrelsen till Svenska Jägareförbundet som hjälpte till med upplägget av jakten och som utsåg någon ur sin personal som jaktledare. Så skedde till exempel i fallet Molstaberg 2016.

LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen satte upp hennes rovdjursstängsel

Men vid skyddsjakterna runt Vallentuna i Rialareviret hösten 2017 och på Södertörn vid årsskiftet var det länsstyrelsen som rekryterade jaktledare via egna kontakter. Jägareförbundet har inte fått någon förklaring till varför man inte längre får frågan.

Det innebär dock inte att Jägareförbundet har stängt dörren, enligt jaktvårdskonsulent Per Zakariasson, länsansvarig i Stockholm.

– Nej, absolut inte. Men om vi ska hjälpa länsstyrelsen med en jaktledare beror det på hur man lägger upp beslutet och vilka förutsättningar som ges. Det är något vi får ta ställning till den dag det blir aktuellt, säger Per Zakariasson.

”Borde kunna göras mer för att ingripa”

Länsstyrelsens ändrade hållning kan ha att göra med kritiken som kom från jägarhåll efter skyddsjakten på Molstaberg 2016 där snäva villkor gav vargvärnare chansen att störa ut jakten.

– Med de medel som länsstyrelse och polis har till sitt förfogande borde det kunna göras mer för att ingripa mot dem som medvetet försöker störa jakten. Personal ska inte behöva utsättas när den bara utför sin uppgift, säger Per Zakariasson.

Varför tror du att man är rädd för att ta i lite tuffare?

– Det är en bra fråga.