Hot om sjösänkning avvärjdes i överdomstolen

Lagändringen vid årsskiftet gör att den 300 år gamla regleringsdammen i småländska sjön Alstern slipper söka nytt tillstånd.

En utrivning av regleringsdammen skulle ha inneburit en sänkning av sjön Alstern med cirka tre meter.
En utrivning av regleringsdammen skulle ha inneburit en sänkning av sjön Alstern med cirka tre meter. FOTO: GÖRAN BERGLUND

De 15 ägarna i Alsteråns kraftverksförening kan pusta ut för tillfället. En dom från Mark- och miljööverdomstolen slår fast att regleringsdammen i sjön Alstern där ån börjar är att betrakta som lagligt tillkommen.

– Det känns som en stor seger. Sjön är själva hjärtat i vattenregleringen så det var mycket som stod på spel, inte bara för oss vattenkraftsägare. Vi riskerade också att få en sjösänkning på tre meter, säger föreningens ordförande Magnus Edvinsson.

Har tillämpats i 200 år

I processen har föreningen hänvisat till ett privilegiebrev från 1730 och en häradsdom från 1822. De dämningsgränser och den ersättning till markägare som slås fast i den 200 år gamla domen tillämpas fortfarande.

Länsstyrelsen Kronoberg ansåg däremot att verksamheten krävde ett nytt tillstånd och fick medhåll av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Magnus Edvinsson, ordförande i Alsteråns kraftverksförening, gläds åt utgången i överdomstolen som ger föreningen rätt att fortsätta använda den 300 år gamla regleringsdammen.
Magnus Edvinsson, ordförande i Alsteråns kraftverksförening, gläds åt utgången i överdomstolen som ger föreningen rätt att fortsätta använda den 300 år gamla regleringsdammen. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Kopierade andra domar

– När vi jämförde med andra domar om andra vattenverksamheter visade det sig att mark- och miljödomstolen har kopierat stora delar av innehållet i dessa trots att detta handlar om en regleringsdamm. Vi upplevde att domstolen inte riktigt satte sig in i frågan, säger Magnus Edvinsson.

I augusti förra året fick kraftverksföreningen prövningstillstånd i högsta instans. I domen konstateras att man nu har att tillämpa ny lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet och som jämställer äldre rättigheter med tillstånd.

De dämningsgränser som häradsrätten slog fast 1822 för sommar- respektive vinterperioden gäller än i dag för regleringsdammen i Sävsjöström.
De dämningsgränser som häradsrätten slog fast 1822 för sommar- respektive vinterperioden gäller än i dag för regleringsdammen i Sävsjöström. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Ska prövas först 2038

– Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser så hade det väl mot den bakgrunden varit konstigt med en annan utgång, säger Magnus Edvinsson.

Det elva mil långa vattensystemet går genom fyra småländska kommuner och omfattar fem dammar och 20 vattenkraftverk. Dessa producerar runt 25 miljoner kilowattimmar per år vilket räcker till 5 000 normalstora villor.

Kraftverksägarna kommer att anmäla sig till den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Prövningen väntas dock ske först 2038.