Hur agerar mejerierna om invägningen sjunker med 20 procent?

Vad tänker mejerierna göra om den svenska mjölkinvägningen rasar med 20 procent och vad gör ni för att förhindra det? Det frågar styrelsen för Sveriges Mjölkbönder de större svenska mejerierna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svensk mjölkproduktion har svåra lönsamhetsproblem och något måste göras. Investeringarna i den svenska mjölkproduktionen är på en mycket låg nivå och det är bråttom att göra något om inte invägningen ska rasa framöver.

Givetvis kommer det gemensamma mjölkpriset inom Arla leda till fortsatt minskning av svensk mjölkproduktion. Inom den stora EU-marknaden har vi undermarknader som till exempel den svenska. Priserna är inte de samma och kommer aldrig vara de samma på alla marknader.

Inom Sveriges mjölkbönder har vi många förslag till förbättringar politiskt. Vi vill också ta bort alla branschpolicyer som mejeribranschen har. Vi diskuterar gärna marknadsledaren Arla som i vårt tycke betalar ett för lågt pris till sina leverantörer. Dock anser vi att även övriga svenska mejerier kommer undan för lätt. Det är lätt att gömma sig bakom Arla i vissa lägen.

Vi skulle vilja bredda diskussionen och få svar från alla de större svenska mejerierna (Arla, Falköping, Skånemejerier och Norrmejerier) på följande frågor:

*Hur påverkas ert mejeri om invägningen minskar 20 procent de kommande fem åren?

* Hur påverkas betalningen om den svenska invägningen sjunker 20 procent?

* Vilka är de tre viktigaste frågorna för att svensk mjölkproduktion ska sluta tappa mjölk enligt er?

* Hur arbetar ni med dessa frågor?

* Hur använder ni ert medlemskap i LRF och LRF Mjölk för att påverka LRF?

* Vilka är de viktigaste faktorerna för att ert mejeri ska kunna betala ett högre mjölkpris framöver?

Styrelsen för Sveriges mjölkbönder

Läs även: ”Enat bondeled mot SVT-granskning hade varit önskvärt”