"Fler vill bo på lantgård"

Turismen fortsätter att utvecklas positivt - både nationellt och internationellt, visar siffror från Tillväxtverket. Och köttuppfödaren Karin Andersson, som har uthyrning via Bo på Lantgård, märker av att fler vill turista i Sverige.

Karin Andersson hyr ut övervåningen på sitt hus. Nedanför ligger hagarna där hennes köttdjur går och betar.
Karin Andersson hyr ut övervåningen på sitt hus. Nedanför ligger hagarna där hennes köttdjur går och betar. FOTO: MARIANNE LINDBERG

Hur har sommaren varit?

- Bara bra! Jag har uthyrt alla veckor under sommarlovet.

Vilka gäster är det som kommer hit?

- Nästan bara barnfamiljer. De vill ha en upplevelse och kunna följa arbetet med djuren. Det är också många mor- o farföräldrar med barnbarn. De vill förmedla erfarenheter som de själva har upplevt som barn. Allt färre har ju någon mor- eller farförälder som bor på landsbygden. Jag märker att i dag vill fler än tidigare bo på lantgård.

Vad beror det på?

- Föräldrarna vill visa var maten kommer i från. TV har nog också spelat roll - med både barn- och bondeprogram - och hjälpt till att väcka nyfikenheten. Fler vill också semestra hemma. Vi skulle behöva fler gårdar som anslöt sig till Bo på lantgårdkonceptet. Begreppet är känt och varumärket har ett väldigt gott anseende och efterfrågas.

FAKTA: Bo på lantgård

Bo på Lantgård är en intresseförening med cirka 160 medlemmar som erbjuder boende i gårdsmiljö över hela landet. Gemensamt för dem är att de erbjuder ett personligt värdskap där gästerna får uppleva det genuina lantlivet.

Alla gårdar är kvalitetssäkrade och standarden bedöms utifrån skalan 1-5 ax. Ett ax betyder "godkänd" - gården uppfyller alla krav som krävs för medlemskap i Bo på Lantgård. Fem ax betyder ”förstklassigt”.

Mer info finns på: bopalantgard.se

Är det många gäster som återkommer?

- Ungefär hälften. Vanligast är att man kommer med småbarn och återkommer tills barnen är i 12-årsåldern. Jag hade mjölkkor fram till 2010 och tänkte att det därefter inte skulle vara intressant för barnfamiljerna. Men det behövs inte så mycket. Det räcker långt med köttdjuren, lite kaniner och höns till husbehov. De ungar som inte äter ägg annars gör det när de fått vara med att plocka dem på morgonen.

Hur länge har du hyrt ut via Bo på lantgård?

- Sedan 1998. Det har dykt upp många erbjudanden genom åren om att gå med i andra uthyrningsförmedlingar. Men jag vill främst kunna marknadsföra svenskt lantbruk, visa hur maten produceras och upplevelsen av att få vara nära djur. Jag vill föra ett resonemang med dem som är här. Jag hoppas ju att mina gäster kan sprida det vidare, i sina fikarum.

Vad betyder inkomsten från uthyrningen?

- Det går absolut i hop. Jag har betalt för de timmar jag lägger ner. Men mina inkomster står inte och faller med uthyrningen.

Är det inte jobbigt att jämt ha folk omkring sig?

- Jag var först tveksam till uthyrning av min övervåning. Men det har inte varit några problem. Det är väldigt positiva kontakter. Man får ju också något tillbaka - det är alltid roligt att få beröm.

Hur mycket jobb lägger du ned?

- Inte så mycket. Någon halvtimme på kvällen och morgonen. Och så får man ju vara beredd att stå till hands utöver det.

Hur sköter du din marknadsföring?

- Via Bo på Lantgårds hemsida. Jag har även en egen som är länkad till kommunens hemsida. Dessutom har jag en facebooksida som mina gäster tycker är kul att följa.

FAKTA: Karin Andersson

Ålder: 55 år.

Bor: Berga gård, strax utanför Vrena i Sörmland.

Areal: 120 hektar, varav 50 är skog, 20 betesmark och 50 åker till främst vallodling.

Verksamhet: Bedriver köttuppfödning och har ett 50-tal nötdjur. Hyr ut en lägenhet på övervåningen av sitt hus.

Betyg på gården: 3 ax (enligt Bo på lantgårds klassificering).

Hur sköter du din administration?

- Jag sköter all administration själv. Jag tar alltid betalt för halva hyran i förskott. Resten betalas när gästerna kommer. Utmaningen är att få bättre beläggning över hela året. Försöka få dem som bor på hotell att bo så här.

Vilka tips vill du ge den som funderar på att hyra ut via Bo på Lantgård?

- Det krävs personligt engagemang. Man måste vara beredd att avsätta lite tid, välkomna på ett trevligt sätt och visa runt. Man behöver också e-post, många förfrågningar går via den. Det är också bra med en egen Facebooksida.

Hur bor du själv när du reser bort?

- Oftast hotell, åker jag bort blir det till städer. Jag tycker det är kul med lite lyx och fin frukost.