Hur ser framtidens bonde ut?

Ägarskifte, kompetensförsörjning och lantbrukets framtid diskuteras ofta. Vem ska producera maten och hur? Det frågar sig LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén i veckans krönika.

FOTO: PER SANDBERG

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Kommer storleksrationaliseringen att fortsätta? Kanske kommer fördelarna med småskalighet överväga den effektivisering som följt av rationalisering? Och de lantbrukare som idag närmar sig pension, vem ska bruka deras jord? Hur ska vi få människor intresserade och hur ska de få en chans att bli en del av de gröna näringarna?

Glädjande nog ökar intresse för naturbruksskolorna, förtroendet stiger för lantbrukarna och behov av svensk livsmedelsproduktion ökar. Å andra sidan stiger markpriserna ständigt. Något som på ett sätt också är glädjande, då det visar på framtidstro men samtidigt försvårar föryngringen i näringen.

I vilken form kommer lantbruksföretagen drivas i framtiden? Allt fler övergår till aktiebolag, vissa delar maskinpark med grannen. Kommer arrende av mark vara en självklar väg in i näringen eller kommer bankerna möjliggöra ungas väg in?

Vi kommer fortsätta se en kombination av samtliga ägar- och brukarformer. Ofta diskuteras det som om alla lantbrukare skulle vara lika. Vem framtidens bonde är och hur dennes företag kommer att variera lika mycket som antalet individer. Vilken mat som kommer att produceras kommer även det att variera. Så länge konsumenterna har skilda önskemål finns det utrymme för olikheter även hos producenterna. Vill man ha en gårdsbutik eller stå på torget på helgerna är det bra – socialt, ett ansikte utåt för branschen och en möjlig väg till merbetalning för företagaren. Vill man i stället sälja allt på kontrakt och fokusera helt på primärproduktion, är det en annan möjlighet.

Det kommer att finnas företags- och produktionsformer som kompletterar varandra i framtiden, beroende på vad företagaren själv önskar och vad som passar dennes personlighet och geografiska läge. Eko, konventionellt, andelsjordbruk, kooperativ, stora och små gårdar med en eller flera produktionsgrenar.

Jag hoppas att vi kan se fram emot ökade möjligheter, flera goda exempel och förebilder. Att vi kan se utanför boxen och ge plats för fler att komma in i branschen. Och att de som redan är inne att vågar bruka på ett sätt som passar dem. Kanske inte minst att det finns utrymme att matcha konsumenternas efterfrågan och att på så sätt kunna öka lönsamheten. Vem som är framtidens bonde tror jag tror inte att bonden själv kan bestämma. Det beror snarare på vilka möjligheter som ges till dem som vill driva landets livsmedelsproduktion framåt.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

LÄS MER: Alla vill upplysa – men vem övertygar?

LÄS MER: Nej TV3, ni är inte ”På gränsen” i ert program, ni är över den