Hur tas gifterna bort i landsbygdens gröna motor?

Det är omöjligt att på allvarta Centerpartiet som garant för grön motor eftersom de i juni röstade med regeringen och Miljöpartiet för att stödja de kommunala reningsverkens monopol på avlopp, skriver fem miljödebattörer.

Kommunala avlopp ger även stora mängder giftigt slam, som sprids på åkermark, anser debattörerna.
Kommunala avlopp ger även stora mängder giftigt slam, som sprids på åkermark, anser debattörerna. FOTO: RICKARD NILSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I Land Lantbruk 30/31 utropar Centerpartiet sig som garant för Sveriges gröna motor med hänvisning till de stora bidragen de på sistone medverkat i till lantbruket. Vore det inte bättre att skippa bidragen och istället ge landsbygden en anständig ersättning för det vi producerar såsom livsmedel och el? Låt Vattenfalls stora vinster återföras till renskötare och andra landsbygdsbor som förlorat inkomstmöjligheter när deras mark dränkts av kraftverksdammar. Låt oss behålla våra lokala resurser på landsbygden istället för att till exempel riva ut småskalig vattenkraft, som berikar landskapet med livgivande vattenspeglar och ger el oberoende av storpolitiska konflikter.

Bevara oss från att kollektivt våldföra oss på vår natur i form av offentligt stöd till gigantiska vindkraftparker med utländska ägare. Än värre är den pågående förgiftningen av svensk åkermark med industrisamhällets mångfald av kemikalier som aldrig bryts ner, såsom flera tusen olika perfluorerade alkylsubstanser (PFAS), som anrikas i avloppsvattnet. Trots riskerna kunde vi i Land Lantbruk läsa hur man börjat vattna med kommunalt avloppsvatten. Det förgiftar inte bara åkermarken. Eftersom PFAS är vattenlösliga lakas de ner till grundvattnet. Enligt Livsmedelsverket innehåller svensk mjölk olika PFAS-ämnen.

Kommunala avlopp ger även stora mängder giftigt slam, som sprids på åkermark. Hur ska framtida generationer kunna tillgodose sitt behov av säkra livsmedel när vi förgiftar åkermarken med kemikalier vars fulla skadepotential är okänd.

Det är omöjligt att på allvar ta Centerpartiet som garant för grön motor eftersom de i juni röstade med regeringen och Miljöpartiet för att stödja de kommunala reningsverkens monopol på avlopp liksom att de fortsätter dumpa avloppsslam där vi odlar livsmedel. Varför röstar Centerpartiet för att tvångsansluta landsbygdens avlopp till kommunala reningsverk där det finns bättre och hållbara lösningar. Varför ansluta fler när kommunerna inte ens nu klarar sitt uppdrag att ordna säkert kretslopp av växtnäringen, trots ofantligt stora investeringar. Systemet är helt enkelt feltänkt. Istället för att blanda ihop allt till en giftig cocktail som inte går att rena så bör man sortera ut växtnäringen direkt vid källan i fraktionerna flytande, ren växtnäring, fast växtnäring med mull och bad/disk/tvättvatten utan gifter.

Sorterande, snålspolande vakuumtoaletter är miljömässigt bättre än kommunala avloppssystem. De ger säkert kretslopp och behöver inga dyra och miljöfarliga reningsverk. Giftfritt bad-, disk- och tvättvatten används för bevattning och blir en garant för en grön motor som säkrar säkra livsmedel i tillräcklig mängd. Vill Centerpartiet arbeta för en giftfri, grön motor?

Lars Hylander, bonde, docent och oberoende miljöforskare

Gunnar Lindgren, civilingenjör

Lars-Göran Carlsson, ordförande, Nationella Föreningen VA-i-Tiden

Anders Segerberg, webbredaktör, Nationella Föreningen VA-i-Tiden

Ulf Svensson, civilekonom

LÄS MER: En röst på C är en röst på S och MP

LÄS MER: Centern garant för en oenig regering