Hushållningssällskapen räknar med att spara 100 000-tals kronor

Hushållningssällskapen Skaraborg, Väst och Värmland går samman om medlemmarna ger sitt samtycke. Besluten fattas på stämmorna i maj och juni.

Skara blir sätet för det nya sammanslagna hushållningssällskapet som föreslås mellan Skaraborg, Väst och Värmland. Ordföranden i interimstyrelsen ska enligt förslaget komma från Skaraborg.
Skara blir sätet för det nya sammanslagna hushållningssällskapet som föreslås mellan Skaraborg, Väst och Värmland. Ordföranden i interimstyrelsen ska enligt förslaget komma från Skaraborg. FOTO: GÖRAN BERGLUND

De tre hushållningssällskapen runt Vänern har sedan tidigare en gemensam personalorganisation och en gemensam VD i Monica Andersson Skall. Nu är tanken att medlemsorganisationen ska följa efter.

– Diskussionen har pågått i tre–fyra år och när verksamheterna är integrerade följer detta ganska naturligt, säger Christer Eliasson, ordförande i Hushållningssällskapet Skaraborg.

Sparar 100 000-tals kronor

Huvudanledningen är att minska kostnaderna med en styrelse i stället för tre. Man sparar pengar på arvoden och mötesverksamhet men också i form av administration och arbetstid för ledande tjänstemän.

– Vi har ingen exakt summa på hur mycket vi räknar med att spara men det handlar om 100 000-tals kronor, säger Christer Eliasson.

Det mest uppenbara argumentet mot ett samgående är att det skapar ännu längre avstånd mellan medlemmar och förtroendevalda. Det finns inte heller några garantier för att de tre sällskap som alla har gått med underskott blir ekonomiskt bärkraftiga när de fusioneras.

Christer Eliasson är ordförande i Hushållningssällskapet Skaraborg men vill inte svara på om han står till förfogande som ordförande i den interimstyrelse som ska bildas om samgåendet blir verklighet.
Christer Eliasson är ordförande i Hushållningssällskapet Skaraborg men vill inte svara på om han står till förfogande som ordförande i den interimstyrelse som ska bildas om samgåendet blir verklighet. FOTO: JANNE ANDERSSON

Ett av de största

De tre sällskapen omsätter sammanlagt 70 miljoner kronor och blir efter samgåendet ett av de största i landet. Styrelserna har haft besök av de som ledde samgåendet i Skåne 2014 för att ta del av strategi och erfarenheter.

En utredningsgrupp har tagit fram förslag på nya stadgar och samarbetsavtal, vilka gillenas årsmöten i februari–mars har möjlighet att lämna synpunkter på. I maj håller de tre sällskapen ordinarie stämmor och i juni extrastämmor för att fatta de formella besluten.

Ordförande från Skaraborg

Den nya styrelsen ska enligt förslaget bestå av nio ledamöter varav fyra från Skaraborg, tre från Väst och två från Värmland. Fördelningen är gjord utifrån omfattningen av verksamheterna. Ordföranden i den interimstyrelse som bildas ska komma från Skaraborg.

Är du intresserad av det uppdraget?

– Jag har som mål att lotsa den här fusionen i hamn. Sedan finns det många andra kompetenta personer i styrelsen, säger Christer Eliasson.

Sätet för det nya sällskapet kommer att ligga i Skara, men namnet är hittills en öppen fråga. Personalen har ombetts att komma med förslag.

Hushållningssällskapet i sydöstra Sverige går under förkortningen KKS – innebär det att er sammanslagning ska heta VVS?