Husqvarna trimmar ned verksamheten

Husqvarna lanserar ett sparpaket. Totalt handlar det om cirka 150 tjänster som totalt ska ge årliga kostnadsbesparingar på 150 miljoner kronor.

Huskvarnas ordförande och VD, Kai Wärn.
Huskvarnas ordförande och VD, Kai Wärn. FOTO: HUSQVARNA

– Det är en kombination av att vi tittar på besparingar, bland annat inköp av konsulter liksom av tjänster. De fackliga förhandlingarna har precis inletts men det är över hela Europa och då även Sverige, säger bolagets informationschef Johan Andersson på frågan vilka delar av verksamheten som berörs.

Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 200 miljoner kronor.