Huvudvärk för skogsbruket när papper faller fritt

Krisen i pappersproduktionen är ett bekymmer för skogsbruket. En lönsam produkt tynar bort, och även om det finns en mängd nya användningsområden är det fortfarande osäkert vad de kan betala för råvaran, skriver Knut Persson.

Krisen i pappersproduktionen är ett bekymmer för skogsbruket, skriver Knut Pesson i sin ledare.
Krisen i pappersproduktionen är ett bekymmer för skogsbruket, skriver Knut Pesson i sin ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogsindustrin genomgår stora förändringar. Tryckpapper som varit något av juvelen i kronan för industrin befinner sig i fritt fall.

Nedgången för tryckpapper är inte ny. Före finanskrisen 2008 hade de stora dagstidningarna stora upplagor och tjocka tidningar. Sedan dess har upplagorna minskat och många annonser försvunnit. Det betyder färre och tunnare tidningar.

Konsumtionen av tryckpapper har i genomsnitt minskat med fem procent per år sedan 2008. I samband med coronan slutade folk att köpa saker och då upphörde också mycket av annonseringen i tidningarna. Resultatet blev att leveransen från de nordiska tidningspappersbruken minskade med 29 procent under det andra kvartalet.

Från att ha varit en av huvudprodukterna med god lönsamhet har tidningspapper blivit en förlustverksamhet. Och det är knappast någon tvekan om att nedgången kommer att fortsätta.

Flera skogsbolag har därför beslutat att stänga papperslinjer. Efter hand som konsumtionen minskar ytterligare kommer vi att få se fler nedläggningar.

Andra delar av skogsindustrin har en betydligt bättre utveckling. Det gäller främst förpackningsmaterial som ökar när e-handeln ökar. Tillsammans med helt nya användningsområde innebär det att efterfrågan på skogsråvara finns kvar och kanske blir ännu större. Men den mycket kraftiga nedgången för tryckpappret i år betyder just nu ändå en press nedåt för massavedspriset.

Den kooperativt ägda industrin har inte pappersproduktion. Tidigare har det ansetts som en nackdel för Södra att man slutat produktionskedjan med pappersmassa och inte gjort den lönsamma produkten papper.

Exakt hur resonemanget gått i Södras styrelse vet jag inte. Men det är sannolikt att man avstått från pappersproduktion eftersom det varit för kapitalkrävande. Det viktigaste har varit att ta hand om all råvara från medlemmarna och då har man fått nöja sig med att producera massa.

Nu är det en stor fördel eftersom man slipper att vara med i en kostsam omstrukturering av industrin. Efter en nedgång har Södra aviserat en prishöjning av massan och sågverken har i sommar och höst oväntat fått en hög efterfrågan med bra priser.

Men totalt sett är krisen i pappersproduktionen ändå ett bekymmer för skogsbruket. En lönsam produkt tynar bort, och även om det finns en mängd nya användningsområden för skogen är det fortfarande osäkert vad de kan betala för råvaran.

LÄS MER: Knut Persson: ”Större mångfald kräver mindre detaljreglering”