I augusti provkörs den nya anläggningen för spannmål

Bygget har gått enligt planerna och i augusti provkörs Lantmännens nya anläggning i Hammenhög. Där kommer fyra nya silor tillsammans med de gamla kunna ta emot 37 000 ton spannmål.

Enligt planen kommer Lantmännen att köra någon form av provdrift av den nya spannmålsanläggningen i augusti.
Enligt planen kommer Lantmännen att köra någon form av provdrift av den nya spannmålsanläggningen i augusti. FOTO: PRESSBILD

Efter att kommunen sagt upp tomtkontraktet med Lantmännen i Ystad bestämde de sig för att flytta verksamheten till Hammenhög. 

– Att vi valde just Hammenhög berodde dels på att vi redan hade lite verksamhet där, dels att det ligger väldigt bra till rent strategiskt, säger Fredrik Jönsson, produktionschef på Lantmännen.

Mild vinter underlättade

En mild skånsk vinter har gjort att bygget flutit på bra och framför allt underlättat mark- och grundläggningsarbetet. 

– Vi är nu klara med allt det mekaniska montaget och det enda som återstår är el och automationsbitarna. Enligt planen kommer vi att köra någon form av provdrift redan i augusti, säger Fredrik Jönsson, produktionschef på Lantmännen.

Den nya anläggningen kan ta emot skörd från och med 2020, däremot kommer Lantmännen att även i fortsättningen kunna ta emot skörd även i Ystad men då via en spannmålsplatta.

Unikt värmesystem

Något som är unikt för den nya anläggningen i Hammenhög är det lokala cirkelsamarbetet med grannen Skånefrö AB som kommer att ta emot restprodukterna efter rensningen och elda upp dem i sin fjärrvärmeanläggning. Värmen kommer sedan att skickas tillbaka till Lantmännen som i sin tur använder den till att torka spannmålen. 

– Detta är ett led i vår målsättning att bli fossilfria. Vi använder oss av fjärrvärme även på andra anläggningar men det unika här blir att det blir så lokalt och att vi använder vårt eget avrens, säger Fredrik Jönsson.

Läs mer: Lantmännen lämnar Ystads hamn

Läs mer: Lovande spannmålsskörd för 2019