Ifrågasatt spannmål går till etanol eller biogas

Den omdiskuterade spannmålen i Tidan ska gå till etanol- eller biogasproduktion, uppger Lantmännen. Samtidigt påstås att provtagning sker innan torkning – en uppgift som kan ifrågasättas.

FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det blir inget foder av de spannmålsmängder som i upp till tre veckor har legat utanför Lantmännens anläggning i Tidan norr om Skövde och som är synbart angripna av mögel samt har börjat gro. Det är beskedet från flera högt uppsatta chefer inom företaget.

– Det är omöjligt att det kommer in i fodertillverkningen. Det som inte klarar kraven avvisas, säger foderchefen Kristina Gustafsson.

Ingen muntlig intervju

Enligt Kristina Gustafsson kan Lantmännen garantera att det tas prover på spannmålen innan den körs in till torkning. Men en källa med insyn i verksamheten i Tidan uppger för Land Lantbruk att man så sent som under torsdagen körde in spannmål utan att några prover togs.

Marita Strömberg, kvalitetsansvarig på Lantmännen, säger sig ha undersökt förhållandena när Land Lantbruk får kontakt med henne. Men hon ställer inte upp på någon intervju – trots erbjudande om att få läsa sina citat – utan vill ha alla frågor skriftligt. När svaren kommer är de sammanställda av kommunikationsansvariga Camilla Calmsund.

Inga prover analyserade

"Den vara som tas in för torkning provtas både för vattenhalts- och hygienanalys. I fallet Tidan finns det två alternativ för den torkade varan, leverans till etanoltillverkning eller till biogas. De analyser som kommer att plockas fram på partiet, är underlag till beslut om partiet kan användas till etanol eller ej", skriver Lantmännen.

Lantmännen uppger att det ännu inte finns några prover analyserade och kan därför inte svara på vilken kvalitet spannmålen håller.

Senaste budet är att råvaran efter torkning ska köras till etanolfabriken i Norrköping. Samtidigt är det väl känt att restprodukter från etanolprocessen blir till pelleterat foder. Dessutom uppger Lantmännen att det ställs lika höga krav på spannmålen som går till etanoltillverkningen som till foder.

Inget svar

Därför ställde Land Lantbruk frågan varför det som inte kan gå till foder kan gå till etanol i stället – utan att hittills ha fått något svar.

Enligt Lantmännens bedömning ligger det i dagsläget 700–800 ton spannmål utanför anläggningen i Tidan. En anledning till anhopningen är att en av torkarna stod stilla i några dagar på grund av ett tekniskt fel men också att man kört dit spannmål från andra mottagningsplattor.

Spannmålschef Mikael Jeppsson beskriver hur det innan inlastning i silon görs en sortering där man tar bort delar som legat i kanter och blivit skadade. Den fraktionen kommer att användas till biogasproduktion. För att minska svinnet så är det viktigt att de volymer som hanteras utomhus läggs upp i högar utan ”berg och dalar” och så högt som möjligt för att minska ytan vid till exempel regn.

Omhändertaget senast vecka 43

Lantmännen kan inte ange hur stora volymer som ligger utanför företagets olika anläggningar och riskerar att nedklassas. En anläggning som enligt ATL ska ha liknande bekymmer är Strängnäs.

Under vecka 43, det vill säga senast den 29 oktober, ska all spannmål vid anläggningen i Tidan vara omhändertagen, är beskedet från Lantmännen.

Lantbrukare som levererat den aktuella varan får betalt utifrån kvalitén vid leveranstillfället och kommer inte att drabbas ekonomiskt av Lantmännens senare hantering. Skulle analysresultaten visa att vissa partier håller foderkvalitet kan dessa bli aktuella som exportvara, säger Mikael Jeppsson till ATL.

LÄS MER: Mögel och groddar i spannmålen – ”Vi får rädda det som räddas kan”