We Effect gör insats för lantbrukare

Skadorna är omfattande efter att den 12:e stormen för i år, tyfonen Damrey, svepte in över Vietnam i helgen. We effect gör nu en särskild krisinsats för att hjälpa de hårt drabbade lantbrukarna på landsbygden.

Ett hus som kollapsat av ovädret i byn Nghia Lo.
Ett hus som kollapsat av ovädret i byn Nghia Lo. FOTO: WE EFFECT

Vietnam har lidit stor skada av stormar och stora regnmängder de senaste månaderna med stora översvämningar och jordskred som följd.

Tyfonen Damrey som drabbade Vietnams södra och mellersta delar under helgen, då minst 106 personer dödades och tusentals blev utan hem, var den 12:e stora stormen i år, rapporterar Reuters.

Ett hus som septs med i vattenmassorna i Van Chan-distriktet.
Ett hus som septs med i vattenmassorna i Van Chan-distriktet. FOTO: WE EFFECT

Lantbrukare hårt drabbade

För Vietnamesiska lantbrukare är effekterna av tyfonen Damrey och den senaste tidens stormar katastrofala. Totalt har över 100 000 hektar jordbruksmark förstörts och många står nu utan både hem och möjligheter till försörjning.

Bland annat drabbade en av världens största kaffeodlingar precis i samband med att skörden skulle påbörjas.

Ett jordskred i Tram Tau-distriktet.
Ett jordskred i Tram Tau-distriktet. FOTO: WE EFFECT

Skörden enda möjligheten till mat

Marcus Lundstedt
 är regionkommunikatör för organisationen We Effect i Asien och stationerad i Vietnam.

– Situationen är som så ofta värst på landsbygden. Dit har räddningsinsatser svårare att nå på grund av jordskred och förstörda broar. För jordbrukare som redan lever på små marginaler kan en totalförstörd åker bli livshotande. Skörden är ofta den enda möjligheten till mat och försörjning, skriver han i ett mejl till Land Lantbruk.

Jordskred i Van Chan-distriktet.
Jordskred i Van Chan-distriktet. FOTO: WE EFFECT

300 000 till de mest utsatta

För att stötta några av de mest drabbade lantbrukarna gör We effect nu en särskild krisinsats i provinserna Yen Bai, Nghe An och Son La. De avsätter 300 000 kronor för att bidra med bland annat mat och nytt utsäde, hjälp att reparera sina åkrar och hus och till hjälp med pumpar för att forsla bort vattenmassorna.

Läs mer: Så ska We Effect hjälpa fattiga bönder

En bro som kollapsat i Van Chan och Nghia Lo.
En bro som kollapsat i Van Chan och Nghia Lo. FOTO: WE EFFECT

”En stark varningssignal”

Marcus Lundstedt
 beskriver Vietnam som ett av de mest sårbara länder för klimatförändringar.

– Översvämningarna i Vietnam måste ses som en stark varningssignal som påminner oss om att vi måste minska våra utsläpp och stödja de som redan drabbas, skriver Marcus Lundstedt.

För att minska sårbarheten för lantbrukarna ser han och We Effect ett stort behov av bland annat uppmuntra jordbrukarna att odla grödor som är mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna, att hjälpa dem att plantera träd intill fälten som kan suga upp vatten och att stödja människor att få en sekundär inkomstkälla, som exempelvis hantverk.