Insektsdöden accelererar allt snabbare

Insekterna, som är så nödvändiga för livet på jorden, håller på att dö ut. Nu visar forskning att förloppet går allt snabbare. 40 procent av världens insektsarter är på nedgång, enligt en forskningsgenomgång i tidskriften Biological Conservation.

Bin och humlor, men även getingar, flugor, fjärilar och skalbaggar, är livsviktiga pollinatörer. Nu visar siffror att 40 procent av världens insektsarter är på nedgång.
Bin och humlor, men även getingar, flugor, fjärilar och skalbaggar, är livsviktiga pollinatörer. Nu visar siffror att 40 procent av världens insektsarter är på nedgång. FOTO: FREDERICKDUNN

De flesta av oss är mest irriterade på insekter, framför allt getingar och mygg, men utan småkrypen skulle människan stå sig slätt. De är livsviktiga för hela ekosystemet. Som en del av näringskedjan för andra arter, återvinnare av näring, och framför allt som pollinatörer och odlandet av grödor.

"Chockerande" snabbt

I tidskriften Biological Conservation redogörs i en rapport att utrotningen av insekter går åtta gånger snabbare än för andra djur. En av rapportförfattarna, Francisco Sánchez-Bayo vid University Of Sydney, säger till tidningen The Guardian att den negativa utvecklingen går "chockerande" snabbt:

– Om tio år finns en fjärdedel färre insekter, om 50 år är bara hälften kvar och om 100 år har vi inga alls, säger han.

"Svälter ihjäl"

Ett av de största problemen med insektsdöden är alla fåglar, reptiler och fiskar som har insekter som huvudföda.

– Om denna tillgång på mat försvinner, så kommer de att svälta ihjäl, säger Sánchez-Bayo.

Genom att gå igenom de 73 främsta forskarstudierna till dags dato har man uppmärksammat att 40 procent av insekterna är på nedgång, och en tredjedel av dem är utrotningshotade.

Många insekter borta

Exemplen staplas på rad i rapporten: 1947 fanns de sex miljoner bikolonier i USA, i dag bara 3,5 miljoner. I Puerto Rico har hela 98 procent av vanliga insekter försvunnit de senaste 35 åren, och i Storbritannien har fjärilar på odlat mark minskat med mer än hälften mellan åren 2000-2009.

Intensivt jordbruk största orsaken

Klimatet är en given faktor till insektsdöden, men främst beror det enligt rapporten på ett alltför intensivt och högproducerande jordbruk, med en omfattande användning av syntetiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, bland annat neonikotinoider.

Läs mer: Bidöd av små halter neonikotinoider

Och enligt forskarna påverkar gifterna även omkringliggande omgivningar, till exempel har en 75-procentig minskning av insekter i Tyskland uppmätts i naturreservat.

Katastrofala effekter på ekosystemet

För Francisco Sánchez-Bayo och hans kollegor finns bara ett sätt att undvika en steril planet:

– Om vi inte ändrar på vårt sätt att producera mat, så kommer alla insekter att dö ut inom några decennier. Effekterna på jordens ekosystem kommer bli minst sagt katastrofala.

Läs mer: Bättre stödsystem kan stoppa insektsdöden

Svenskt Sigill skärper kraven för att gynna humlor och bin

Halmbalar kan ge fler bin