Inte längre som ett brev på posten

För många, inte minst företagare, är fortfarande en fungerande postgång viktig. Ändå har nedmonteringen redan börjat, skriver Lena Johansson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Postutdelningen är på väg att nedmonteras. Sedan 1 februari i år får skåningar och vissa delar av Blekinge och Småland bara post varannan dag. Efter ett försök i trakterna kring Lund och Kävlinge ska glesare utdelning nu införas i hela landet. Med början i maj blir det varannandagsutdelning också i västra Sverige och Stockholm och nästa år är det dags för resten av landet.

Sedan millennieskiftet har antalet brev nästan halverats och Postnord måste hitta nya sätt att finansiera sitt samhällsuppdrag. Svenska staten ger nämligen till skillnad från flera andra länder inget ekonomiskt stöd till uppdraget att dela ut post i hela landet.

Regeringen har också tillsatt en utredning om hur postservicen ska finansieras. Enligt förslaget, som är ute på remiss nu, ska 85 procent av all post med normalporto komma fram inom två dagar. 97 procent får ta fyra dagar på sig, men för de sista tre procenten anges ingen tid. Man kan befara att glesbygden kan få vänta länge på posten.

Eftersom den glesare utdelningen också gör att tidningar inte når alla läsare på utgivningsdagen, har det varnats för att det skulle påskynda tidningsdöden. Att det inte bara är ett tomt hot bevisades direkt i Skåne. Redan första veckan med varannandagsutdelning sa tio procent av flera lokaltidningars berörda läsare upp prenumerationen av papperstidningen.

Enligt Postnord var majoriteten i försöket i Lund positiv. Mest negativa var företagare. Det är inte svårt att förstå eftersom lantbrevbäraren kan vara en förutsättning för att man över huvudtaget ska kunna driva företag på landsbygden. Glesare utdelning hotar till exempel viktiga prover som förstörs om de inte kommer fram i tid.

Lantbrevbäraren utför också annan samhällsservice i delar av landet. För många äldre är det en trygghet att någon kommer förbi varje dag. E-handeln ökar i snabb takt, och när paket även i fortsättningen ska levereras dagligen borde det gå att hitta någon form av samordning.

Det är därför märkligt att postutdelningen glesas ut redan innan utredningen om postens finansiering är klar. För det är dyrt och svårt att återställa något som redan rivits ned.

LÄS MER: Glesbygden blir förlorare när posten dras in

LÄS MER: Nytt regelverk gör bredbandsstödet mer toppstyrt