Fårsverige togs emot i riksdagen

Efter dagens demonstrationer för bättre rovdjurskontroll lämnades namninsamlingar med underskrifter från närmare 5000 personer och kravlistor över till politiker i riksdagshuset.

FOTO: MARIA TÖRNER

Åtta politiker tog i dag, torsdag, emot representanter för Fårsverige i riksdagshuset. På plats var bland annat Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande för Svenska fåravelsförbundet och Martina Hallström, den som startade namninsamlingen "Skyddsjakt på Sjundareviret nu".

FOTO: MARIA TÖRNER

"Hämmar tillväxt och framtidstro"

Svenska Fåravelsförbundets ordförande var först med att tala.

– Vi ser med jättestor oro att de beslut som ni tagit här i riksdag och regering inte efterlevs. Att enskilda tjänstemän tillåts driva igenom beslut som går tvärt emot de politiska målen. Det här skapar en stor osäkerhet bland fårägarna som hämmar både tillväxten, framtidstron och ligger som en död hand över hela landsbygden, sa Gudrun Haglund-Eriksson och fortsatte:

– Den nybildade livsmedelsstrategin säger att vi ska öka självförsörjningen och minska importen. Låt den svenska bonden fixa maten för det kan vi om vi får en mjölighet. Staten måste stå för samtliga kostnader när det gäller förebyggande åtgärder mot rovdjur och det måste finnas tillräckligt med pengar. I dag tas medel ur landsbygdsprogrammet för rovdjursstängsel, medel som är avsedda för utveckling inte förebyggande åtgärder.

Martina Hallström talar under torsdagens demonstration.
Martina Hallström talar under torsdagens demonstration. FOTO: MARIA TÖRNER

Martina Hallström är sörmländsk fårbonde, markägare, jägare och ledamot i viltdelegationen. Hon var den som startade namninsamlingen "Skyddsjakt på Sjundareviret nu" och talade för sin egen och övriga Fårsveriges sak vid demonstrationen tidigare under dagen.

– Jag startade namninsamlingen på grund av hur länsstyrelsen hanterade det här ärendet mot vad som faktiskt är en mönstergård. Men i grunden handlar det om den otrygghet som skapas i samhället när vi inte kan ha tilltro till våra myndigheter. Man måste kunna ha tilltro till myndigheter och lita på att myndigheter gör de rätta bedömningarna i all gällande lagstiftning. Man ska inte behöva möta sina myndigheter i rätten. Tillit och tilltro vacklar när människor upplever att deras verksamhet ignoreras av beslutsfattare och hela tiden får bära kostnader som andra tryckt på dem utan att förstå konsekvenserna. Det är väldigt lätt att tycka och bestämma när det inte är din egen plånbok som betalar, sa hon och fortsatte:

– När människor på landsbygden behandlas som om deras värderingar och livsstil är fundamentalt annorlunda från stadsbornas och när människor i staden inte respekterar eller förstår vad man gör då hamnar vi i ett farligt läge. Det såg vi i dag med den demonstration vi mötte. Vi står så långt ifrån varandra att man kan tro att vi kommer från olika planeter. Vill vi bygga ett starkt stabilt samhälle så kan vi inte ha det såhär.

Ulf Ekholm.
Ulf Ekholm. FOTO: MARIA TÖRNER

Med på mötet fanns fårbonden Ulf Ekholm från Värmländska Väse. Han ifrågasatte om frågan tas på allvar.

– Det som bekymrar mig som djurägare och privatperson är att de här frågorna har politiken väldigt stort intresse för just vid valår, frågan lever inte över tid. För mig så är det här inte partipolitik, det handlar om grundläggande levnadsprinciper. Mitt budskap till er är: lägg inte prestige i partipolitiken, fixa våra villkor i stället. Det tramsas och bråkas för mycket om en fråga som är för viktig än så, sa han.

"Inte rättssäkert acceptabelt"

Isak From (S) ledamot i miljö- och jordbruksutskottet deltog på mötet och han håller med om att det måste ske en förändring.

– Vi måste ha ett lättare EU-stödsystem än vad vi har i dag och vi jobbar för att nya Cap och rovdjurspolitiken ska bli enklare och mer tydlig och att reglerna om stängsling blir mer begripliga.

Han fortsätter:

– Just nu så är det två olika avdelningar på länsstyrelserna som sysslar med det här och de samtalar tydligen inte med varann alla gånger tyvärr. Sedan så tror jag att vi politiskt måste göra förtydliganden när det gäller skyddsjaktsbeslut. Det är alldeles för stora skillnader i hur länsstyrelsen hanterar dessa och det är naturligtvis inte rättssäkert acceptabelt, sa han.

LÄS MER: Fårmanifestation avbruten av jaktsabotörer