”Inte vinstkrav bakom Sveaskogs naturvårdsarbete”

Sveaskogs naturvårdsarbete styrs av ekologiska behov, inte vinstkrav, svarar naturvårdschef Peter Bergman de fem före detta medarbetare som i en tidigare debattartikel anklagat bolaget för att inte sköta sina ekoparker.

Sveaskogs 37 ekoparker är inte eftersatta utan har hela tiden prioriterats, menar debattören Peter Bergman.
Sveaskogs 37 ekoparker är inte eftersatta utan har hela tiden prioriterats, menar debattören Peter Bergman. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln ”Anta utmaningen, Sveaskog”.

Sveaskogs naturvårdsarbete styrs av ekologiska behov, inte vinstkrav. I det arbetet är det omfattande naturvårdande skötselarbetet som genomförs i bolagets ekoparker särskilt prioriterat.

Sveaskogs ekoparker väcker ett stort engagemang hos många, vilket är glädjande. Ett särskilt engagemang finns hos våra naturvårdsspecialister, både nuvarande och tidigare anställda, som dagligen arbetar för att bevara och förstärka framtidens naturvärden i ekoparkerna.

Totalt avsätter Sveaskog 460 000 hektar produktiv skogsmark för naturvård i form av ekoparker och naturvårdsskogar. Bolagets frivilliga naturvårdsavsättningar utgör ett betydande bidrag till Sveriges mål för biologisk mångfald. Skötseln av Sveaskogs 37 ekoparker är inte eftersatt utan har hela tiden prioriterats.

Sedan 2008 har Sveaskog utfört närmare 6 000 hektar naturvårdande skötsel i ekoparkerna, vilket innebär ett årligt genomsnitt på mellan 500-600 hektar. Det arbetet har inte avstannat, tvärtom.

Under 2018 utfördes över 700 hektar naturvårdande skötsel, bland annat i Ekopark Ejheden i norra Dalarna där Sveaskog genomförde Sveriges största kontrollerade naturvårdsbränning genom tiderna till nytta för många brandberoende insekter och växter.

I syfte att långsiktigt säkerställa att naturvårdande skötselåtgärderna utförs i tid så håller vi även på att utforma ett nytt arbetssätt för ekoparkerna där vi tar fram en förvaltningsplan för varje ekopark. Arbetssättet utformas i en central dialog med Skogsstyrelsen.

Med förvaltningsplanerna blir det tydligare vilka skötselåtgärder som ska genomföras i varje ekopark, när åtgärderna ska utföras och planerna säkrar därmed att vi når våra ekoparksmål.

Det är ett stort intresse för Sveaskogs ekoparker och vi får in många externa synpunkter både på våra produktionsåtgärder och våra naturvårdande skötselåtgärder. Förvaltningsplanerna kommer att bli ett verktyg som bidrar till ökad transparens och förbättrad dialog med ekoparkernas många intressenter vilket vi är måna om.

I ekoparkerna prioriteras alltid naturvårdsarbetet framför virkesproduktion. Genom att ekoparkerna inte inkluderas i Sveaskogs avverkningsberäkningar så omfattas dessa områden inte heller av bolagets produktionsmål. Vi ser naturvårdsarbetet som en integrerad del i ett hållbart skogsbruk.

Vi ser inte att naturvårdsarbetet i ekoparkerna eller naturvårdsskogarna kan vara självfinansierande över tid och vi anser även att naturvård måste få kosta som en naturlig del av ett hållbart skogsbruk. Vårt naturvårdsarbete styrs av ekologiska behov, inte av avkastningskrav.

Däremot är ett lönsamt skogsbruk en förutsättning för ett aktivt naturvårdsarbete och tillsammans med skogens andra intressenter vill vi utveckla det hållbara skogsbruket.

Peter Bergman,

Naturvårdschef, Sveaskog

LÄS MER: ”Anta utmaningen, Sveaskog!”

LÄS MER: ”Låt Sveaskogs nya naturvårdssatsningar bidra till miljömålet”