Intresserade av Vreten har två veckor på sig

Efter maskintillverkaren Vretens konkurs i slutet av april väntar nu konkursförvaltaren på anbud från intresserade spekulanter.

FOTO: VRETEN

Vreten AB gick i konkurs den 24 april och i måndags publicerade konkursförvaltaren, Advokatfirman Eriksson & Bengtsson i Skövde, en annons där man begär in anbud.

Vreten är en mekanisk industri med egentillverkning av maskiner och tillbehör för jord- och skogsbruk och produkterna säljs under ett väl inarbetat varumärke.

Restvärdet 5,3 miljoner

Det sammanlagda anskaffningsvärdet för byggnader, maskiner och inventarier ligger på cirka 25 miljoner kronor medan det bokförda restvärdet är 5,3 miljoner.

Bland tillgångarna finns CNC-styrda fräs- och svarvmaskiner, robot- och manuellt styrda svetsmaskiner.

Fastigheten är på 19 000 kvadratmeter varav byggnaden är på 5 000 kvadratmeter. Taxeringsvärdet är 6,5 miljoner kronor medan restvärdet anges till 4,8 miljoner.

Anbud inne senast 25 maj

Läs mer om vad som är till salu HÄR.

Lagervärdet är bokfört till 9,3 miljoner kronor och PIA (produkter i arbete) visar att det summerade bruttovärdet av tillverkningsorder ligger på 2,2 miljoner.

Skriftliga anbud ska vara inne senast den 25 maj.

LÄS MER: Konkursförvaltaren ger Vreten en månad