”Intresset för att odla andra trädslag ökar”

undefined

Efterfrågan på och intresset för att odla lövträd ökar, menar virkesköpare på Sveaskog.
Efterfrågan på och intresset för att odla lövträd ökar, menar virkesköpare på Sveaskog. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Det finns flera anledningar till att intresset för lövträ och efterfrågan på björktimmer ökar, menar Jonny Carlsson, virkesköpare på Sveaskog.

– Vi märker hur intresset för att odla andra trädslag än gran ökar bland svenska skogsägare på grund av stormar och granbarkborrar, säger han.

Växer snabbare

Lövträd växer även snabbare och med sina djupare rotsystem står de emot stormar bättre än till exempel gran.

– På bara fyra växtsäsonger kan en björk bli sju meter hög. Förädlade och planterade bestånd beräknas kunna föryngringsavverkas efter cirka 35 år i Mellansverige, säger Jonny Carlsson.

Massabruk importerar löv

Och den ökade efterfrågan på främst björktimmer, både hos svenska och internationella skogsindustrier, gör att fler intresserar sig för lövträ. Enligt Jonny Carlsson är det inte bara timmerkunder som vill ha mer björk, svenska massabruk importerar mer löv än någonsin. Där används björk till exempel för att göra papper ljusare, som ett alternativ till kemikalier.

”Stor potential”

Andelen lövträd i Sveaskogs bestånd ökar, men utgör bara 9 procent av totalbeståndet, jämfört med cirka 8 procent i Sverige totalt

– Här finns en stor potential, dels för skogsindustrin och dess kunder, dels för naturvård, biologisk mångfald och rekreation. Samtidigt behöver vi öka vår kunskap i Sverige om hur vi bäst vårdar och skapar lönsamhet i lövbestånd, säger Jonny Carlsson.

LÄS MER: Över hälften blandskog i Sverige

LÄS MER: ”Brist på grov björk i Sverige – varför?”