Investeringar i solceller växer explosionsartat inom lantbruket

Energimyndigheten har totalt 670 miljoner kronor kvar att dela ut i solcellsstöd under 2019. Samtidigt uppgår det sammanlagda beloppet i de ansökningar som ligger och väntar på beviljande till hela 1,2 miljarder kronor.

Var tredje lantbrukare vill göra investeringar i förnybar energi. Av dessa uppger åtta av tio att de tänkte investera i solenergi, visar en LRF-undersökning som presenterades i början av året.
Var tredje lantbrukare vill göra investeringar i förnybar energi. Av dessa uppger åtta av tio att de tänkte investera i solenergi, visar en LRF-undersökning som presenterades i början av året. FOTO: KARL MELANDER

– Ansökningarna fortsätter att flöda in och antalet har hela tiden varit mer än pengarna vi haft att dela ut, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.

Det innebär att alla ansökningar som kommer in från och med nu i stället läggs in i ett kösystem. Om pengar beviljas även i budgeten 2020 kommer bidragen sedan att betalas ut i turordning.

Sköt till mer pengar

– Regeringen sköt till väldigt mycket mer pengar förra året och då betades kön av, men självklart växer väntetiden i takt med att kön nu växer, säger Linus Palmblad. 

Det finns ingen statistik över hur många lantbrukare i Sverige som valt att installera solceller på gården men enligt en undersökning som Landja gjorde på uppdrag av LRF i början av året planerade var tredje lantbrukare att göra investeringar i förnybar energi de närmaste tolv månaderna och av dessa var det så många som åtta av tio som tänkte investera i solenergi.  

– Även om det inte går att få fram någon exakt statistik så delar jag bilden av att solcellsinvesteringarna växer explosionsartat inom lantbruket, säger Linus Palmblad. 

Borde fasas ut

Enligt Niklas Bergman, expert på resurseffektivitet på LRF, borde man i stället för att skjuta till mer pengar till solcellsstödet fasa ut det.

– Jag tror att det är så lönsamt att branschen sköter sig själv och att stödet bara bidrar till att priserna blir högre eftersom en del av kostnaden betalas med bidrag. Därför vore det bättre om stödet fasades ut och att marknaden fick sköta det hela, säger han.

Enligt Niklas Bergman skulle då marknaden anpassa sig efter det och priserna sjunka. Linus Palmblad på Energimyndigheten håller med om att marknaden är mogen för att fasa ut stödet på några års sikt, men han håller inte med om att priserna är orimligt höga i Sverige.

Sund konkurrens

– Det har hänt mycket inom solcellsbranschen sedan stödet infördes och det har haft ett väldigt positivt inflytande vilket inneburit att det i dag finns många kompetenta installatörer att välja mellan och därmed en sund konkurrens. Om man gör en internationell jämförelse så står sig dessutom priserna på den svenska marknaden ganska bra, säger Linus Palmblad.

Risk för att fler väntar

Däremot ser han en risk med att den långa kön och osäkerheten kring bidraget gör att folk väntar för att se hur det blir i budgeten 2020.

– Så är det helt klart, och jag upplever att eftersom stödet fortfarande finns kvar så är det också viktigt för många att man får det för att man ska vilja satsa på solceller, säger Linus Palmblad.

Fakta/Solcellsstödet

- Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.

- Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden.

- Om du söker för ett företag måste du ansöka innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen.

- Stödet söks via Boverkets E-tjänstoch betalas sedan ut i efterskott.

Källa: Energimyndigheten

LÄS MER: Ikea ska sälja solceller till lantbrukare