Jägarförbundet kritiskt till termiska sikten

Svenska Jägareförbundet rekommenderar inte termiska sikten. Det är en relativt oprövad teknik som kan leda till olyckor och felskjutningar. En uppfattning som LRF inte delar.

Ett vanligt märke av termiska sikten är ATN. Den billigaste varianten kostar kring 30 000 kronor.
Ett vanligt märke av termiska sikten är ATN. Den billigaste varianten kostar kring 30 000 kronor. FOTO: ASTRO SWEDEN

Svenska Jägareförbundet är positivt till regeringens beslut att underlätta jakt på vildsvin i mörker, men de anser att beslutet att tillåta användningen av termiska sikten var lite förhastat. Även om termiska hjälpmedel är bra på att upptäcka vilt krävs det mycket träning, mycket god lokalkännedom och sikten av hög kvalitet för att säkert identifiera och skjuta rätt individ.

Ökar risken för olyckor

Det är också svårt att veta vad som finns bakom ett värmealstrande föremål. De faktorerna ökar risken för olyckor och skadeskjutningar, menar förbundet.

– Vår årsstämma beslutade att Svenska Jägareförbundet inte är beredda att tillstyrka användningen av termiska sikten, innan vi känner till mer om dem, säger Ola Wälimaa, förbundsjurist på Svenska Jägareförbundet. 

- Förbundet anser att hjälpmedlen för jakt i mörker är fullt tillräckliga. Det viktigaste för att kunna öka avskjutningen av vildsvin handlar inte längre om jaktmedlen, utan att säkerställa att jägarna får sälja vildsvinskött till grannar och vänner samt att markägare och jägare samarbetar mer och bättre.

Reglerad användning

LRF delar inte Jägareförbundets uppfattning om termiska sikten. Man menar bland annat att regeringen reglerat användningen av termiska riktmedel till öppen terräng och åtelplatser, som alltid är röjda för rent skotthåll.

– Det är inte så stor skillnad på bildförstärkande sikten och termiska sikten. En jämförelse kan vara att vanliga kikarsikten inte är reglerade i lag. De är tillåtna på jaktvapen oavsett kvalitet och pris, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF. 

Användbar teknik

Han påpekar att det är upp till jägaren att hitta de hjälpmedel som behövs för att jaga på ett betryggande sätt. 

– Det finns en regel i jaktlagstiftningen som säger att man inte får bedriva jakt så att viltet tillfogas onödigt lidande. Det gäller samma sak för termiska sikten. Det är ny teknik som kan vara mycket användbar och som är helt överlägsen enklare ljusförstärkande riktmedel.   

Han menar att de omtalade olyckor som hänt med termiska sikten beror mer på olyckliga omständigheter och dåligt omdöme än på tekniken.

LÄS MER: ”Det räcker inte med trikinprov - ställ krav på Jägarförbundet”