JO-beslut om Leine att vänta under hösten

I februari 2017 JO-anmäldes advokatfiskal Nils Leine på Kammarkollegiet för jäv. Mer än ett och ett halvt år senare är ärendet fortfarande inte avgjort.

Nils Leine, advokatfiskal på Kammarkollegiet, har under mer än 1,5 år varit under JO-utredning för jäv.
Nils Leine, advokatfiskal på Kammarkollegiet, har under mer än 1,5 år varit under JO-utredning för jäv. FOTO: PRESSBILD

Det var vattenkraftsägaren Sven-Erik Vänneå, tillika ordförande i Hallands Vattenkraftsförening, som anmälde advokatfiskalen Nils Leine till Justitieombudsmannen.

Bakgrunden var att Leine öppet sympatiserade med Älvräddarna samtidigt som han företrädde staten i vattenkraftsärenden.

”Remitterat ärende”

Sven-Erik Vänneå menar att det handlar om jäv eller i vart fall delikatessjäv.

JO skickade anmälan till Kammarkollegiet för yttrande och i maj förra året fick Sven-Erik Vänneå möjlighet att yttra sig. Men sedan den 12 mars 2017 har det inte hänt någonting i ärendet.

– Detta är ett vad vi kallar remitterat ärende och vi har som målsättning att 60 procent av dem ska vara avgjorda inom ett år. Detta är ett ganska stort ärende och ett av dem som har tagit längre tid, konstaterar Dan Johansson, byråchef hos JO.

Under tiden sedan anmälan gjordes har det skett ett byte av handläggare vilket har bidragit till att försena beslutet.

– I det här fallet har vi gjort en rättsutredning där vi bland annat tittar på praxis från olika domstolar. Sedan granskar jag som byråchef förslaget till beslut innan det föredras för en justitieombudsman som fattar det slutliga beslutet, säger Dan Johansson.

”Vet inte hur många gånger jag ringt”

Den vanligaste anteckningen i ärendets diarium är de ständiga påstötningarna från i första hand anmälaren Sven-Erik Vänneå.

– Jag vet inte hur många gånger jag har ringt, mejlat och tjatat på att det ska bli klart. Jag har säkert hört av mig ett 20-tal gånger, säger Sven-Erik Vänneå.

Vilka förväntningar har du på JO-beslutet?

– Inte så stora, men jag vet att ärendet har gett genklang i branschen och i alla fall rört om i grytan. Varje gång jag träffar folk inom vattenkraften frågar de om hur det går, berättar Sven-Erik Vänneå.

”Snarare fråga om veckor än om månader”

Enligt byråchef Dan Johansson kan ett beslut nu ändå vara nära förestående, även om han inte vill spekulera i något datum.

– Det är snarare fråga om veckor än om månader. Någon gång under hösten ska det absolut vara klart, säger Dan Johansson.

Finns det någon maxtid beträffande handläggningen av ett ärende hos JO?

– Nej, det har vi inte. Det finns heller inga lagkrav på när ett ärende måste vara avgjort, säger Dan Johansson.

LÄS MER: Frikopplad – men ändå inte

Anmälaren: ”Jag är inte förvånad”