Jo, jag fick väldigt dåligt betalt för mitt virke

På flera punkter fungerar inte skogspolitiken idag, men om Sverker Lidens förslag om bojkott är lösningen, vill inte debattören Leif Öster bedöma.

Skyddsvärd skog i Opparyd, Småland.
Skyddsvärd skog i Opparyd, Småland. FOTO: CHRISTER TUFVESSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln "Dags för skogsägare att svara med bojkott".

Virkesmarknaden är ett tjuv- och rackarspel och det är inte vi skogsägare som är tjuvarna. Sverker Liden påstår felaktigt i Land Skogsbruk att jag har en stor tilltro till skogsbolagen. Det har jag inte. Men Liden har helt rätt på en punkt. Jag och alla andra skogsägare får normalt hälften så mycket betalt för vår massaved av samma köpare, som en skogsägare får i Baltikum. Detta är oerhört provocerande.

När det gäller skogsägareföreningarnas och bolagens köpbojkott av virke från skyddsvärda skogar kan man ha många synpunkter. Personligen tycker jag inte att vi ska avverka de sista skyddsvärda skogarna utan vi måste hitta modeller för att bevara dem. På denna punkt fungerar inte svensk skogspolitik.

Den svenska modellen innebär i praktiken att den skogsägare som tar ett stort ansvar för sektorsansvaret, bevarar skyddsvärda skogar och utvecklar biologisk mångfald – blir ekonomisk förlorare – medan den som lägger sig på lagens miniminivå blir ekonomisk vinnare. Detta stör allmänt rättsmedvetande och måste ses över. Sverige behöver en ny skogspolitik som löser den här typen av problem.

När det gäller certifieringarna är Sverker Liden mycket kritisk. Jag nöjer mig med att konstatera att i Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär friheten att sluta avtal med vem man vill och om vad man vill. Nu har bolagen och skogsägareföreningarna gjort upp och staten har ingenting med saken att göra.

Parterna har bestämt att man behandlar alla lika – man köper inte in virke från skyddsvärd skog, av någon, oavsett om den är certifierad eller ej. Liden föreslår här hot om säljbojkott. Jag kan inte bedöma den saken.

Leif Öster

Skogsbrukare i Avesta