”Jobba smart i stället för hårt”

De hårda arbetsvillkoren ute i travstallen ställer höga krav på arbetsledning. En ny, kostnadsfri utbildning stöttar arbetsmiljöarbetet och en effektivare tidsanvändning.

Sara Westholm är ansvarig för området arbetsmarknadsfrågor vid Hästnäringens Nationella Stiftelse.
Sara Westholm är ansvarig för området arbetsmarknadsfrågor vid Hästnäringens Nationella Stiftelse. FOTO: LINDA VIKSTRÖM

Start på olika banor för passhästarna, en sväng till veterinärkliniken och så den vanliga träningen och skötseln ovanpå det. Så kan en typisk arbetsvecka för en hästskötare se ut.

Hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar och svårt med balans mellan jobb och fritid. Och de många och långa resorna som är typiska för jobb inom hästsporten. Det är några av utmaningarna, konstaterar Sara Westholm, som är ansvarig för området arbetsmarknadsfrågor vid Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vilket i sin tur leder till att det är svårt att hitta och behålla medarbetare.

– Vi hör att flera stall uttrycker att det är svårt att rekrytera personal, men också att utmaningarna kan göra det svårt att få personal att stanna länge i yrket. Det har också varit färre elever vid travgymnasier de senaste åren vilket gör att underlaget den vägen blir mindre, säger hon.

Kurs med fokus på arbetsgivare

En ny utbildning är ett sätt att ta tag i problemen. Målet är att stärka ledarskapet ute i stallen, i synnerhet kopplat till arbetsmiljön för hästskötare. Utbildningens fokus ligger på arbetsgivare men omfattar även en träff för anställda och en gemensam träff. Fysiska träffar varvas med telefoncoachning och möten med föreläsarna på deltagarnas arbetsplatser.

– Vid besöken får kursdeltagarna och övrig personal konkret hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid ett sådant besök gör de en så kallad slöserijakt, där man letar efter spill i verksamheten.

Välbekant program

Utbildningsprogrammet bygger på konceptet Ledarpraktikan, ett ledarskapsprogram som används ganska länge inom lantbruket. Träffarna är uppbyggda kring tre teman: Konsten att leda mig själv, där deltagarna göra en beteendestils- och drivkraftsanalys, Konsten att leda mina medarbetare, med fokus på arbetsmiljö och effektivitet, och Konsten att leda min verksamhet där man går in på arbetsrätt.

Anmälningstiden går snart ut, vad kan ni säga om intresset? 

– Än så länge har intresset inte varit jättestort och det förväntar vi oss inte heller. Det är ett fåtal platser, så det är en otrolig chans för dem som deltar, säger Sara Westholm.

En förklaring till att kursen ännu inte är fulltecknad kan vara att den kräver en hel del tid och energi från deltagarna – men i själva verket syftar den till att spara tid och öka trivseln, säger Sara Westholm.

Målet med utbildningen är att på sikt frigöra mer tid genom att analysera vad man lägger tiden på, skapa effektivare arbetssätt och jobba smart istället för hårt.