Jonas Sjöstedt (V): ”Cap är inte effektivt och inte rättvist”

Ett av Vänsterpartiets långsiktiga mål är att lämna EU. Partiledare Jonas Sjöstedt slår dock fast att det krävs stöd till det svenska jordbruket. Han vill se både högre självförsörjningsgrad och export av svenska livsmedel.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, menar att Cap är ett ineffektivt system. FOTO: URBAN BRÅDHE
Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, menar att Cap är ett ineffektivt system. FOTO: URBAN BRÅDHE FOTO: URBAN BRÅDHE

Sveriges lantbrukare är i dag beroende av EU-stöden. Hur ska de klara sig utan Cap-stöd om Sverige lämnar unionen?

– Då måste man ha en nationell jordbrukspolitik och man kan se på Norge eller Schweiz som har en sådan politik, eller Island för den delen. Cap är inte ett speciellt effektivt system och det är heller inte rättvist. Historiskt har det gynnat stora godsägare. Det har också varit ett byråkratiskt system, säger Jonas Sjöstedt.

”Handlar om jämlikhet”

Han betonar vikten av att upprätthålla service på landsbygden liksom ett reglerat återflöde av inkomster från mineraler, vattenkraft och vindkraft till de regioner som är berörda.

– För oss handlar det om jämlikhet. Den ökande ojämlikheten i Sverige drabbar också delar av Landsbygdssverige med utarmad service och därmed sämre möjligheter att bo kvar. När det gäller jordbruket tycker vi att det är viktigt att vi går mot ett mer ekologiskt jordbruk och att vi har en högre självförsörjningsgrad.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, menar att Cap är ett ineffektivt system. FOTO: URBAN BRÅDHE
Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, menar att Cap är ett ineffektivt system. FOTO: URBAN BRÅDHE FOTO: URBAN BRÅDHE

Vänsterpartiet ställer sig bakom en vägslitageavgift. Argumentet att det skulle slå hårt mot företagandet på landsbygden är överdrivet, anser Jonas Sjöstedt.

”Antingen tar man klimatfrågan på allvar eller så gör man det inte”

Avgiften kan utformas med undantag till exempel för delar av skogsnäringen och med olika avgifter på olika sträckor. Den skulle också leda till mer rättvis konkurrens och gynna svenska åkeriföretag, framhåller han.

Moderatledaren Ulf Kristersson lovade på LRFs riksförbundsstämma i maj en sänkning av dieselskatten med 50 öre litern för jord- och skogsbrukets maskiner. Ställer du upp på det?

– Nej. Antingen tar man klimatfrågan på allvar eller så gör man det inte. Det vi lovar är att vi sammantaget inte vill höja beskattningsnivån på jordbruket.

Hur vill Vänsterpartiet gå vidare med den nationella livsmedelsstrategin? Partierna är ju överens bara om de övergripande målen.

– Det viktiga är att ta fram konkreta förslag och handlingsplaner för att uppnå målen. Jag tycker att Miljöpartiets förslag om någon typ av beskattning när det gäller antibiotika är intressant. Vi har en bättre djurhållning än andra länder och det är värt att betala för.

FAKTA: Jonas Sjöstedt

Parti: Vänsterpartiet, gör sin andra valrörelse som partiledare.

Ålder: 53 år.

Födelseort: Göteborg.

Partiets resultat i senaste riksdagsvalet: 5,72 procent.

I Vänsterpartiets valplattform pläderas för minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på det som beskrivs som hållbar växtbaserad mat.

– Jag äter själv kött och tycker inte att man kan kräva av människor att de ska bli vegetarianer eller veganer. Men vi måste ha som mål att få ner den sammanlagda köttkonsumtionen och att en större andel av den är svenskproducerat kött.

Vill se grön investeringsbank

Jonas Sjöstedt återkommer flera gånger till att jord- och skogsbruket spelar en nyckelroll i klimatarbetet. Återväxten i den svenska skogen är god och inom ramen för vad som är hållbart tycker han att uttaget kan utökas. Vänsterpartiet vill se en grön investeringsbank för miljövänliga investeringar.

– Tar vi orter som Hyltebruk, Hallstavik eller Husum så är de extremt beroende av sina pappersindustrier. Vi vill hjälpa dem att också bli producenter av biobränslen och säkra att de finns kvar för bygden under lång tid samtidigt som de är en del av lösningen på klimatproblemet.