Jordbruket drog ner på energin 2018

Energianvändningen i jordbruket minskade med 14 procent jämfört med 2017. Det visar Energimyndighetens statistik om jordbrukets energianvändning 2018.

En förklaring till den minskade energiproduktionen är torkan under sommaren 2018.
En förklaring till den minskade energiproduktionen är torkan under sommaren 2018. FOTO: PRIVAT/ROGER GUSTAFSSON

Energianvändningen i jordbruket uppgick under 2018 till 5,9 TWh, vilket är en minskning på 1 TWh jämfört med 2017. En orsak är den reducerade jordbruksproduktionen som påverkades av torkan under 2018.

Diesel och solel

Det är framför allt diesel till arbetsmaskiner som minskat, men även biobränsle och el till uppvärmning, torkning och belysning.

I den nya statistiken framgår också att solelsproduktionen på jordbruk uppgick till cirka 53 GWh, och att 2 500 jordbruksföretag hade solceller installerat.

LÄS MER: Allt fler lantbrukare söker pengar från Klimatklivet