”Jordbruket kan och bör producera sitt eget bränsle”

Kallpressad rapsolja kan driva ombyggda dieselmotorer.

Jürgen Pfänder kör traktorerna på kallpressad rapsolja.
Jürgen Pfänder kör traktorerna på kallpressad rapsolja. FOTO: PER EMGARDSSON

Tanka hemkört i traktorn har länge varit en dröm för ekonomiska bönder. När svenskt jordbruk avreglerades 1990 blev ekonomin tuff och Skaraborgs läns Hushållningssällskap beslöt att testa en rapsoljedriven traktor.

Traktorn skrotades

MB-tracens motor hade fått ett topplock och ett tvåbränslesystem från tyska Elsbett. I arbete gick den på kallpressad rapsolja men start och stopp skedde på diesel. Hösten 2013, efter 5 500 drifttimmar, blev det kolvhaveri och traktorn skrotades.

Rapsolja billigare

Den tyska dieselskatterabatten ströps 2005 till 10 kubikmeter per företag. Då valde stora jordbruk att köra på egen rapsolja och strax erbjöd Fendt ett helautomatiskt tvåbränslesystem. Under 2018 var tysk agrardiesel dyrare än rapsolja och RME.

”Fungerar bra”

På EuroTier berättade bayraren Jürgen Pfänder att han kört på rapsolja i tio år. Jordbruket omfattar 300 hektar växtodling och har 3 000 slaktsvinsplatser. En Fendt 815 med enbränslesystem har gått 10 000 timmar på rapsolja medan en Fendt 820 med original tvåbränslesystem gått 8 520 timmar.

– 18 000 drifttimmar visar att rapsolja fungerar bra som motorbränsle. Bäst passar rapsolja i hårt belastade motorer. Undvik tomgång och låga motorvarv, kolla motoroljan dagligen och halvera oljebytesintervallet, sade Jürgen Pfänder.

”Bör producerar eget”

Ombyggnaden av bränslesystemen kostade 150 000 kronor. De kan nu slås ut på 18 000 drifttimmar. Jürgen byter motorolja dubbel så ofta. En utbytt spridare är enda reparationen. Tysk agrardiesel och bränslerapsolja kostade 2018 lika mycket.

– Jordbruket kan och bör producera sitt eget bränsle, sade Jürgen Pfänder. Det motverkar klimatförändringarna, minskar beroendet av fossilolja och import av inhemskt proteinfoder.

LÄS MER: Enklast att förgröna traktorn