"Jordbruksindustrin överlever inte"

Det svenska produktionsjordbruket är dödsdömt på sikt. I alla fall om man får tro finansministern Anders Borg.

Nyligen var Anders Borg i hetluften för sitt uttalande om att städerna behöver använda åkermark för sin expansion. I en exklusiv intervju för Land och Land Lantbruk ifrågasätter även Anders Borg den svenska jordbruksnäringens framtid.

– Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri. Vi måste höja förädlingen och satsa mer på lokalt och närproducerat. När vi säljer kött från jaktlaget tar vi 35 kronor kilot. Samma kött säljs för 350 kronor kilot i Stockholm. Mer borde hamna här på landsbygden. Se på Italien, där har bonden tagit sig upp i värdekedjan.

undefined

– Närproducerat och höjd livsmedelskvalitet är centrala frågor för att det ska lyckas. Matlandet Sverige är ett väldigt lyckat projekt. Jag delar inte alls den kritik som framförts.

Anders Borg vurmar för gårdsbutiker och det småskaliga. För att det ska bli verklighet måste livsmedelsreglerna mjukas upp.

– Visst ska vi ha livsmedelsregler, men driver man ett bed & breakfast och vill bjuda på köttsoppa till tyska turister så kan man inte kräva att man ska ha samma regler som Stadshotellet.

Anders Borg är nöjd med att regeringen flyttade över ansvaret för djurskyddsfrågorna från kommunerna till länsstyrelserna.

– Många känner att inspektörerna kommer från stan och inte begriper sig på hur verksamheten fungerar. Nu när Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddet blir det mer proffsigt, säger Anders Borg.

undefined