Jordbruksverket får i uppdrag att utforma krispaket

Tillsammans med branschen och berörda ska Jordbruksverket bestämma inriktning och utformning på de 760 miljoner som ska betalas ut nästa år. – Det är viktigt att det görs effektivt och inte tyngs av för stor byråkrati, säger Sven-Erik Bucht (S).

– Torkan har drabbat hela Europa och flera länder har begärt förtida utbetalningar, men få andra länder har agerat så här kraftfullt. Vi gör en kraftig likviditetsförstärkning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
– Torkan har drabbat hela Europa och flera länder har begärt förtida utbetalningar, men få andra länder har agerat så här kraftfullt. Vi gör en kraftig likviditetsförstärkning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. FOTO: ULF ARONSSON

Stödet på 760 miljoner är en del av regeringens krispaket på 1,2 miljarder och ska riktas mot lantbrukare som drabbats hårdast av torkan.

– Det kan röra sig om både djurhållare och spannmålsodlare. Pengarna ska lindra torkans långsiktiga konsekvenser för svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Land Lantbruk.

”Jordbruksverket har sagt att det klarar av det här”

Jordbruksverkets ska i nära samråd med branschorganisationer och andra berörda myndigheter utforma stödet och titta på var pengarna kan göra mest nytta.

Många bönder undrar hur det kommer att bli, då regeringens krispengar ska betalas ut när Jordbruksverket inte har kunnat betala ut stödpengar för tidigare år.

– Jordbruksverket har sagt att det klarar av det här och det måste jag utgå ifrån att det gör. Detta ska inte dras i långbänk och det har till 15 oktober på sig att svara hur, när och på vilket sätt pengarna ska betalas ut. Det är enkelt att säga att det bara ska betalas ut, men det handlar om svenska skattepengar och måste göras på ett rättssäkert sätt, säger Sven-Erik Bucht.

”Förstår frustrationen”

Regeringen har gjort en granskning av Jordbruksverket, bytt ledning och tillfört medel för att komma till rätta med de försenade utbetalningarna av stödpengar.

– Jag förstår den frustration som finns hos många lantbrukare som fortfarande väntar på pengar. 28,4 miljarder har betalats ut. De resterande 0,5 miljarder som är kvar att betala ut är givetvis inte bra, men för 90 procent av lantbrukarna handlar det om belopp på under 10 000 kronor för varje enskild lantbrukare.

Sven-Erik Bucht vill vara tydlig med att det inte är någon ursäkt för Jordbruksverkets hantering av utbetalningarna, men han tycker samtidigt att det är viktigt att nyansera debatten kring direktstöden.

LÄS MER: ”Krispaketet kommer inte att rädda någon från konkurs”

Inget förskott på direktstöden

EU- kommissionen godkände nyligen att 85 procent av miljöstöden och 70 procent av direktstöden kan börja betalas ut redan i mitten av oktober.

Jordbruksverket har meddelat att det kommer att betala ut förskott av miljöstöden, vilket innebär ett likviditetstillskott på 250 miljoner kronor i höst.

Några förskottsutbetalningar av direktstöden blir det däremot inte. Enligt Jordbruksverket skulle det kunna leda till förseningar av slutbetalningarna av direktstöden som planeras den 7 december.

– Jag har stor förståelse för paniken och frustrationen hos lantbrukarna, men Sverige är inte sämst i klassen. Av återflödet från EU går 62 procent till lantbruket och Sverige ligger före många andra länder vad det gäller att skjuta till nationella medel till torkdrabbade lantbrukare, säger Sven-Erik Bucht.

LÄS MER: Landshövdingarna samlas för lägesbeskrivning om torkan

Magdalena Andersson: ”Jordbruksverkets handläggning en källa till frustration”