Jordbruksverket föreslår ersättning för bekämpning

När växtodlare bekämpar karantänskadegörare bör de få ersättning. Det föreslår Jordbruksverket efter att ha utrett frågan.

Potatis med potatiskräfta.
Potatis med potatiskräfta. FOTO: JORDBRUKSVERKET

Sedan länge har det varit möjligt för djurägare att få ersättning vid bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar. Nu föreslår Jordbruksverket att växtodlare ska kunna få ersättning i samband med bekämpning av karantänskadegörare. Tidigare har endast ett fåtal fått ersättning, trots att växtodlare kan drabbas av betydande kostnader vid beslut om bekämpningsåtgärder.

Angrepp varje år

Det sker angrepp varje år i Sverige av karantänskadegörare, där är potatiskräfta och rotgallnematod aktuella exempel. Asiatisk långhorning är en karantänskadegörare som bekämpas i flera andra europeiska länder, bland annat i Finland.

"De ska utrotas"

Enligt förslaget borde ersättningen täcka bekämpning, angripna växter och produktionsbortfall, detta för att bekämpningen för att utrota karantänskadegöraren ska bli snabb och effektiv.

– Karantänskadegörare är växtskadegörare som normalt inte förkommer inom EU. De ska bekämpas med målet att utrotas eftersom de kan orsaka stora skador både på miljön och på samhällsekonomin, säger Mari Andersson som är utredare.

Föreslår ersättning

Den ersättning som Jordbruksverket föreslår för angripna växter är ett halvt prisbasbelopp per växt eller kilo skörd. Ersättningen för produktionsbortfall föreslås bli begränsad till 75 procent under pågående bekämpning och i maximalt två år.

Krävs lagändring

Men för att förslaget ska kunna genomföras krävs ändringar i den nuvarande lagstiftningen. Alla beslut om bekämpning utgår från växtskyddslagen, och den är restriktiv när det gäller ekonomisk ersättning.

Läs mer: Alla måste anmäla skadegörare

Ny skadegörare hittad i Blekinge