Jordbruksverket lyfter fördelar med svenskt

Jordbruksverket har tagit fram faktaunderlag som visar mervärden för svenskt kött och kyckling.

Jordbruksverket har tidigare tagit fram faktamaterial som visar på mervärden för svensk mjölk. Nu finns liknande underlag om svenskt griskött, nötkött, lammkött och kycklingkött.

– Vi har redan använt informationsmaterialet om mervärden hos svensk mjölk som stöd till kommuner vid upphandling av offentliga måltider, och ser ett stort värde i att kunna använda liknande underlag för kött, säger Monica Sihlén vid Upphandlingsmyndigheten.

Går att ladda ner

Faktaunderlagen finns att ladda ned på Jordbruksverkets webbplats.

– Vi vill göra mer av det här och vi planerar att öka vår kommunikation om en hållbar produktion och konsumtion till konsumenter, framför allt unga konsumenter, säger Karin Lindow.

Flera fördelar

De mervärden som Jordbruksverket pekar på är att svensk djurhållning har lägst antibiotikaanvändning bland EU-länderna. Det är en viktig aspekt för att minska risken för resistenta bakterier så att vi även i framtiden kan använda antibiotika för att bota människor och djur. Förekomsten av bakterier som salmonella är mycket låg.

Gott djurskydd

Det svenska djurskyddet är också gott, här får grisarna behålla sin knorr och höns och kycklingar slipper näbbtrimmas. I Sverige får nötkreatur, får och lamm gå ute under sommaren och djuren bidrar till att hålla landskapet öppet och vårdar värdefulla naturbetesmarker. En annan fördel är att i Sverige bedövas djuren före kirurgiska ingrepp och slakt och de transporteras maximalt åtta timmar innan de slaktas.

– Det är inte heller alla som känner till att den svenska kött- och kycklingproduktionens klimatpåverkan är låg i internationella jämförelser. Vi ser en poäng av att som myndighet bidra med fakta för att öka kunskapen hos konsumenter, restauranger och offentliga upphandlare så att de ska förstå vilka skillnader som finns mellan svensk köttproduktion och andra länder. Vi hoppas också att kunna göra liknande faktaunderlag för fler svenska produkter som ägg, frukt och grönsaker, säger Karin Lindow.