”Just nu är det riktigt kul med eko”

Ekopriserna är stabilare över tid och lönsamheten just nu bättre. Men en alltför stor omställning kan ändra bilden, menar ekobonden Fredrik Hallberg.

Spannmålsodlare Fredrik Hallberg utanför Moholm sparar sin skörd i silos på gården.
Spannmålsodlare Fredrik Hallberg utanför Moholm sparar sin skörd i silos på gården. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Fredrik Hallberg och två kompanjoner odlar tillsammans både ekologiskt och konventionellt i Moholm sydost om Mariestad. Ekoodlingen bedrivs i driftsbolaget Mera lera HB och den konventionella odlingen i ett separat företag.

Ekomarknaden tryggare

För dagen är det ingen tvekan om vilken av produktionsformerna som har bäst lönsamhet. De konventionella spannmålspriserna är låga och för ekospannmålen är det tvärtom.

– Just nu är det riktigt kul med ekoproduktionen, säger Fredrik Hallberg.

Men också i ett längre perspektiv upplever han ekomarknaden som tryggare.

– Jag tycker nog att priserna ekoprodukterna har varit stabilare. På det konventionella far det upp och ner hela tiden. Och där är det ju så mycket insatser i den produktionen också, säger Fredrik Hallberg.

”Stort utbud innebär prispress”

Men han befarar att en stor omställningsvåg till ekologisk produktion kan få priserna att sjunka. Han tror bara delvis på de mönster som lantbrukskonsulten Peter Einarsson har sett i de historiska priserna och som visar att priserna på tröskade ekogrödor kanske inte har så stark koppling till utbud och efterfrågan i Sverige.

– Jag hoppas att det stämmer, men annars brukar ju ett stort utbud innebära press på priserna, säger Fredrik Hallberg.

Å andra sidan tror han inte att det blir någon omfattande omställning av svensk åkermark. Han menar att det är så många stora konventionella växtodlare som aldrig kan tänka sig att odla ekologiskt.

– Man ser det i olika forum. Så fort det blir en diskussion om ekologisk produktion så är det flera hundra arga kommentarer, säger Fredrik Hallberg.

”Bättre affärer med ekoprodukter”

För egen del tycker han bara att det är bra om inte för många ställer om, med tanke på risken för ett eventuellt överutbud. De senaste åren har det varit bra sug efter ekogrödorna.

– Särskilt om man lagrar själv. I skörd är ju priserna vad de är, men senare i säsong går det ofta att göra bättre affärer med ekoprodukterna. Det verkar som om lagring lönar sig bättre i ekoproduktionen, säger Fredrik Hallberg.

Han nämner särskilt åkerböna. Många ekologiska mjölkbönder odlar en del åkerböna själva, men har inte tillräckligt med areal för hela årsbehovet. Efter jul är de egna bönorna slut och då ska de ut och köpa vilket gör att priserna stiger.

Gårdsfakta

Areal: 650 hektar varav 250 hektar ekologiskt och 400 hektar ekologiskt.

Viktigaste ekogrödor: Höstvete, höstraps, åkerbönor, grynhavre, maltkorn och vall.

Viktigaste konventionella grödor: Höstvete, höstraps och maltkorn för avsalu och korn, havre och åkerböna till en av delägarnas konventionella slaktsvin.

Driften är uppdelad i två olika driftsbolag där ekoodlingen ligger i Mera Lera HB och den konventionella odlingen i ett eget driftbolag. Driftsbolagen ägs gemensamt av Fredrik Hallberg och två kompanjoner.

Avtal med mjölkgårdar

Utmaningen för Fredrik Hallberg är annars att få växtnäringen att räcka till. Han köper in en del hönsgödsel och har dessutom samarbete med två olika konventionella mjölkgårdar. Det gynnar både honom själv och mjölkgårdarna som annars hade haft svårt att placera stallgödseln. Han betalar för gödseln, men vill inte uppge vilka priserna är i avtalen.

– Båda parter är nöjda, säger Fredrik Hallberg.

Att lönsamheten just nu är klart bättre i ekoodlingen än i den konventionella sticker han inte under stol med. Men han tror att det gäller att man gillar ekoodling för att lyckas ta bra skördar.

– Så lätt är det inte. Man får jobba för det, säger Fredrik Hallberg.

LÄS MER: Prisskillnaden mellan eko och konventionellt ökar