Kammarkollegiet försvarar tjänstemannens medlemskap i Älvräddarna

Kammarkollegiet anser inte att det finns någon anledning att ifrågasätta advokatfiskalen Nils Leines opartiskhet i handläggning av vattenkraftsärenden.

FOTO: PRESSBILD

Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) gjordes av Sven-Erik Vänneå, ordförande i Hallands Vattenkraftsförening, som gjorde gällande att Kammarkollegiets advokatfiskal Nils Leine genom sina sympatier med Älvräddarna är partisk i sin ämbetsmannautövning.

Medverkat i arrangemang

Ett exempel skulle vara att Nils Leine vid flera tillfällen har hållit en presentation tillsammans med Älvräddarnas ordförande Christer Borg och i olika sammanhang medverkat i Älvräddarnas arrangemang.

FOTO: PRESSBILD

Nils Leine är medlem i Älvräddarna som har tagit till uppgift att rensa bort så mycket som möjligt av den småskaliga vattenkraften i Sverige. Samtidigt för Nils Leine den statliga myndigheten Kammarkollegiets talan vid domstolar i vattenkraftsfrågor.

Anklagelserna tillbakavisas

Som bevis för sina påståenden hänvisade Sven-Erik Vänneå i första hand till ett antal tidningsartiklar samt till en film som Älvräddarna producerat och i vilken Nils Leine medverkar för Kammarkollegiets räkning.

I sitt yttrande till JO tillbakavisar Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson alla anklagelser mot Nils Leine. Beträffande filmen skriver generaldirektören att Nils Leine bara varit en av flera medverkande.

”Medför inte en jävsituation”

Inte heller anser Kammarkollegiet att Nils Leine medlemskap i och sympatier för Älvräddarna skulle stå i konflikt med hans arbetsuppgifter och hans opartiskhet.

"Enbart det förhållandet att det finns beröringspunkter mellan hans arbetsuppgifter vid kollegiet och Älvräddarna, där han är medlem, medför inte att det uppstår en jävssituation", skriver myndigheten i sitt yttrande.

Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson menar att advokatfiskalen Nils Leine mycket väl kan vara medlem i Älvräddarna samtidigt som han i tjänsten handlägger vattenkraftsärenden.
Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson menar att advokatfiskalen Nils Leine mycket väl kan vara medlem i Älvräddarna samtidigt som han i tjänsten handlägger vattenkraftsärenden. FOTO: JOHANNA NORIN

Kammarkollegiet förnekar att dess advokatfiskal skulle ha haft gemensamma presentationer med Älvräddarna och att det är naturligt för Nils Leine att medverka i olika sammankomster som bland andra Älvräddarna arrangerar.

Oklar fortsättning

Det faktum att Nils Leine vid upprepade tillfällen har använt Älvräddarnas facebooksida för att informera vattenkraftsmotståndarna om aktuella händelser och för att delge sina personliga tankegångar kring olika ärenden har däremot inte tagits upp i anmälan.

Den artikel på hemsidan Fisheco där Nils Leine poserar tillsammans med arrangörerna när Älvräddarnas film "Kampen om älvarna" hade premiär anser inte heller Kammarkollegiet skulle utgöra någon form av jäv. "Varken han eller kollegiet har förfogat över hur och vilket sammanhang bilden kommit att användas", står det i yttrandet.

JO har ännu inte tagit beslut om ärendet rörande Nils Leine ska avskrivas eller om en utredning ska inledas.

LÄS MER: Älvräddare och tjänsteman

Kammarkollegiet frikopplar Leine i väntan på JO-beslut