Kamp mot tiden i Tjeckiens skogar

De senaste åren har varit katastrofala för den Tjeckiska skogsnäringen. De massiva barkborrarangreppen har lett till en dubblering av avverkningar och ett försäljningspris på granvirke som rasat med nära 60 procent.

En glänta efter fällning av barkborreangripna träd i Tjeckien.
En glänta efter fällning av barkborreangripna träd i Tjeckien. FOTO: TADEUSZ RAWA

Constanin Kinský är en av de skogsägare som drabbats hårt.

– Här kröp en barkborre in, säger jägmästaren Miroslav Matoušek och pekar på ett litet hål i barken på den stora granen.

Vid sidan om sticker några droppar kåda ut – trädet försöker försvara sig mot angreppet. Runtom granen ligger en tunn matta av barr, ett tydligt tecken på att trädet redan är dömt och bör fällas så fort som möjligt medan själva virket fortfarande är friskt och kan säljas.

Granen släpper fram kåda för att försvara sig mot barkborre. Det fungerade bra tidigare när träden var starkare.
Granen släpper fram kåda för att försvara sig mot barkborre. Det fungerade bra tidigare när träden var starkare. FOTO: TADEUSZ RAWA

Ärvde marken

Ägaren till detta skogskomplex på 5 700 hektar, i närheten av staden Zd’ar nad Sázavou, i centrala Tjeckien, heter greve Constantin Kinský.

Han ärvde slottet och skogen, som funnits i släkten under lång tid, 2008 när hans far gick bort. Efter det har han fortsatt att sköta företaget som utöver skogen omfattar 210 hektar jordbruksland och fiskevatten på sammanlagt 750 hektar.

Från vänster: Miroslav Matoušek, jägare och chef för skogsverksamheten inom bolaget, samt de externa skogsingenjörerna Karel Viačka och Petr Novotný.
Från vänster: Miroslav Matoušek, jägare och chef för skogsverksamheten inom bolaget, samt de externa skogsingenjörerna Karel Viačka och Petr Novotný. FOTO: TADEUSZ RAWA

Den stora utmaningen med skogen började för två till tre år sedan.

– Vi fick varmare väder och mindre vatten i skogarna. Detta försvagade granarnas motståndskraft och det blev en inbjudan till barkborreinvasion. I fjol avverkade vi 40 000 kubikmeter, varav 10 000 var infekterade av barkborre. I år börjar en ny tioårsperiod och vi får tillstånd att avverka 60 000 kubikmeter per år. Av dem är hälften infekterade. Så sent som 2017 var andelen bara 2-3 procent, säger Constantin Kinský.

Ett spirande hopp. Träden dör men man ser till att så in nästa generation.
Ett spirande hopp. Träden dör men man ser till att så in nästa generation. FOTO: TADEUSZ RAWA

Brant fallande priser

För tjeckiska skogsnäringen har följderna varit katastrofala. Den normala avverkningen brukar vara 20 miljoner kubikmeter. I år blir det 40 miljoner på grund av den akuta avverkningen av barkborresmittade träd. Följden är att marknaden har överfyllts med virke och försäljningspriset på granvirke har på några år fallit med nära 60 procent.

Constantin Kinský är som alla andra tvungen att snabbt identifiera smittade träd, avverka, frakta bort och sälja så fort som möjligt. Allt för att förhindra eller åtminstone fördröja vidare spridning av barkborre. Men en sådan avverkning av små ytor är dyr.

– Som de flesta andra skogsägare får vi ett underskott i vår skogverksamhet, vilket snabbt slukar våra finansiella reserver, säger Tat’ána Šebastová, finansansvarig på Constatntin Kinskýs bolag.

En metod att öka mångfalden: självsådd gran och planterad ädelgran. Den senare anses vara en viktig del av ett framtida mera varierade skogsbestånd.
En metod att öka mångfalden: självsådd gran och planterad ädelgran. Den senare anses vara en viktig del av ett framtida mera varierade skogsbestånd. FOTO: TADEUSZ RAWA

Tog fram egen lösning

På längre sikt försöker bolaget att bryta granmonokulturen med nyplantering av framför allt lövträd – bok, ek, björk och lönn.

Constatntin Kinský har tagit fram och patenterat en metod att behandla fällda trästammar med medel mot barkborre i samband med avbarkning.

Han arbetar även på ett projekt i samarbete med Stora Enso i Tjeckien som går ut på att fotografera skog från drönare och bestämma varje träds art, klorofyllfärg, samt graden av barkborreangrepp.

Angående framtiden berättar Constantin Kinsky att man förbereder sig för tre alternativ.

– Vi fortsätter som i dag, rensar och rensar och förlorar kanske 20 procent av skogen, problemet är att det är extremt kostsamt. Eller så förlorar vi hälften av skogen och hoppas att bolaget överlever. Eller så förlorar vi all skog, planterar ny och hoppas att våra barnbarn kan ha nytta av den, säger han.

Skogsmaskinerna går på högvarv för att rensa ut angripna bestånd.
Skogsmaskinerna går på högvarv för att rensa ut angripna bestånd. FOTO: TADEUSZ RAWA

Vissa statliga subventioner

Situationen där upp emot hälften av Tjeckiens skogar på några få år avverkas och ersätts av nyplanterad skog skulle bli katastrofal – för miljön, vattenresurser, vattenfiltrering och skogsbranschens ekonomi.

Från statsmakternas sida finns vissa subventioner, bland annat för inköp av träplantor och ekologiskt skogsbruk med hästar. Parlamentet i Prag arbetar just nu på ett lagförslag som skulle kunna frigöra mera pengar till drabbade skogsägare.

Constantin Kinský anser dock att staten inte gör tillräckligt utan snarare skapar fler problem.

– Barkborreepidemin sprids mest från de statliga skogarna som inte rensas ordentligt eller i tid, säger han.