Kampanj ska rädda danska fjärilar

Fjärilar är viktiga pollinatörer men hotas av jordbruket. Nu startas en rikstäckande kampanj i Danmark för att rädda fjärilarna i landet.

Puktörneblåvinge är en fjäril som gillar ärtväxter
Puktörneblåvinge är en fjäril som gillar ärtväxter FOTO: WIKIPEDIA

Under åren 2014 till 2016 har 49 av 69 fjärilsarter försvunnit i Danmark. Fler än hälfen av arterna är hotade eller har försvunnit. Nu startar Danmarks Naturfredningsforening en rikstäckande kampanj för att rädda fjärilarna i landet, ”Sommerfugleeffekten. Enligt forskare vid universitetet i Århus har 11 arter försvunnit helt och 32 är hotade, skriver SVT Nyheter Skåne.

Hjälper fjärilarna

Kampanjen är riktad till organisationer och privatpersoner och även ett fängelse, Vestre Fængsel är med. Tanken är att fler aktörer ska plantera blommor och växter i trädgårdar och på markområden. Målet är att minst 2 000 intresserade ska arbeta med kampanjen, varav över hälften så många redan har anslutit sig.

– Det fina är att när vi hjälper fjärilarna, då hjälper vi även andra insekter i trädgården, säger Simon Leed Krøs, projektledare på Danmarks Naturfredningsforening, till SVT Nyheter Skåne.

Hotas av jordbruk

Orsakerna till att fjärilarna försvinner är dels färre ställen att leva på, dels att många jordbruk använder sig av bekämpningsmedel och gödning, som ökar näringsinnehållet i marken så att fjärilar inte trivs.

Har sina favoritblommor

Många av de rödlistade fjärilsarterna är specialiserade eller har vissa favoritblommor, enligt Danmarks Naturfredningsforening. Puktörneblåvinge är extra förtjust i ärtväxter däribland humlelusern, rödklöver, jordklöver, harklöver, käringtand, getväppling och sötväppling. Rapsfjärilen föredrar löktrav, ängsbräsma, bäckbräsma och vägsenap. Aurorafjäril har sina favoriter bland ängsbräsma, löktrav, judaspenningar, backtrav, fagertrav och rockentrav. Andra rödlistade fjärilar är amiralfjäril, tistelfjäril, slåttergräsfjäril, citronfjäril, rovfjäril samt mindre tåtelsmygare.

LÄS OCKSÅ: Blommande träda nu fokusareal