Kampen mot granbarkborren utökas

Skogsstyrelsens satsning på att bekämpa insekten, som har orsakat stora skador på skog i södra Sverige, ska nu utökas och förlängas.

Kerstin Ström, Skogsstyrelsen.
Kerstin Ström, Skogsstyrelsen. FOTO: MARIA LARSSON, SKOGSSTYRELSEN

Satsningen ”Stoppa borrarna” ska nu även omfatta landets mellersta delar och sträcka sig över ytterligare tre år, fram till 2022. Anledningen till det är att man sett att angreppen har spridit sig längre norrut och att de förväntas stanna kvar de närmaste åren.

”Kämpa flera år”

– Tillsammans med skogsbruket har vi förklarat krig mot granbarkborrens härjningar i södra delarna genom projektet Stoppa borrarna. Tyvärr tvingas vi samla trupperna i en ny frontlinje i mellersta delarna av landet där vi nu ser att angreppen också är stora. Vi kommer att få kämpa flera år framöver beroende på vädret och hur vi lyckas med insatserna, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsens projektledare för Stoppa borrarna.

Ökat i Mellansverige

För cirka ett år sedan sjösatte Skogsstyrelsen, tillsammans med skogsbruket, satsningen som hittills har omfattat de södra delarna av landet. När det har visat sig att avverkningsärenden från skogsägare kopplat till granbarkborre har ökat i de mellersta delarna av landet under året, så utökas nu det geografiska området med hela Svealand samt Gävleborg.

Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna.
Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna. FOTO: KARTA: SKOGSSTYRELSEN

Alfrida kan ligga bakom

På Skogsstyrelsens karta över avverkningsärenden kopplat till granbarkborre syns att problemen med angrepp är störst i Småland och Blekinge. Men den visar också koncentrationer av ärenden längre norrut. En förklaring kan vara stormen Alfrida i Stockholms län i början av året som ökade risken för angrepp i stormdrabbad skog.

”Alla behöver samverka”

– Det är mycket välkommet att projektet nu utökas, något vi efterfrågat eftersom det är stora problem med angrepp även i Svealand. Här behöver alla aktörer samverka, säger Daniel Stridsman, köpchef på Holmen Skog, som är med i styrgruppen för Stoppa borrarna.

Större angrepp i år

Under förra året visade inventeringar på att 3–4 miljoner kubikmeter granskog drabbades av granbarkborren, motsvarande ett totalt värde av upp till 1,6 miljarder kronor. Sannolikt blir angreppen ännu större i år, tror Skogsstyrelsen. I oktober gör Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna en ny inventering för att ta reda på årets skadenivåer.