Kan bli stopp för gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk

Nu har remisstiden för Livsmedelsverkets förslag om nya föreskrifter för direktförsäljning av livsmedel gått ut.

Ett 60-tal remissvar hade kommit in till Livsmedelsverket när remisstiden nyligen gick ut. Förslaget innebär gränsvärden för hur mycket honung, ägg, kött från fjäderfä och hardjur, samt mjölk som får säljas direkt från gården till konsumenter och detaljhandel, utan att omfattas av EUs hygienregler.

För de tre första punkterna innebär förslaget inga större förändringar mot nuvarande regler. Men direktförsäljning av opastöriserad mjölk föreslås helt förbjudas. Undantaget är råmjölk, där det blir tillåtet att sälja 2 500 liter per år. Anledningen är att råmjölk oftast används i uppvärmda produkter som kalvdans.

Remissvaren ska nu behandlas av Livsmedelsverket, som kommer att fatta beslut inom några veckor. Regeländringen ska sedan notifieras inom EU, en process som kan ta mellan tre månader och ett halvår.