Karl Hedin får vänta vidare på åtalsbeslut

Slutförhör har hållits med Karl Hedin och övriga misstänkta i det västmanländska jaktbrottsmålet. Ändå räknar inte åklagaren med att fatta åtalsbeslut förrän någon gång till våren.

Trots att slutförhör har hållits måste Karl Hedin och övriga misstänkta enligt åklagare Lars Magnusson vänta till någon gång under våren innan åtalsbeslut fattas.
Trots att slutförhör har hållits måste Karl Hedin och övriga misstänkta enligt åklagare Lars Magnusson vänta till någon gång under våren innan åtalsbeslut fattas. FOTO: GÖRAN BERGLUND

I onsdags, den 11 december, hölls slutförhör med samtliga misstänkta i det jaktbrottsmål som inleddes i oktober 2018 med anhållanden och häktningar av fem personer. Det påstådda brottet var i första hand en illegal vargjakt samma dag som polisingripandena skedde.

Från början fanns fem misstänkta personer men enligt vad åklagaren Lars Magnusson uppgav för Land Skogsbruk i augusti avskrevs en av dem från utredningen. Nu finns det dock åter fem misstänkta men åklagaren vill inte gå in närmare på hur detta hänger ihop.

– Det har tillkommit en misstänkt. Mer än så har jag inte att säga, säger Lars Magnusson.

Officiellt delgiven misstanke

Under onsdagen förhördes Karl Hedin i 4,5 timmar av samma utredare som skött tidigare förhör. Han delgavs då officiellt misstanke om att ha jagat varg den aktuella dagen. Däremot misstänks varken han eller någon annan för att ha fällt en varg.

– Detta var en misstanke som åklagaren berättade om i media redan i juni men som det alltså dröjde sex månader innan han delgav mig. Är det att bedriva en skyndsam utredning? frågar Karl Hedin retoriskt.

Inget nytt av värde har framkommit i den polisutredning om vad som påstås vara illegal vargjakt i Västmanland förra hösten.
Inget nytt av värde har framkommit i den polisutredning om vad som påstås vara illegal vargjakt i Västmanland förra hösten. FOTO: MOSTPHOTOS

Inget nytt har framkommit

Under förhöret spelade poliserna upp några av de avlyssnade telefonsamtal vars innehåll sedan tidigare har utgjort grund för misstankarna mot Karl Hedin. Det var också kring dessa som utredarnas frågor kretsade.

– Utifrån detta drar jag slutsatsen att det inte har tillkommit några nya omständigheter eller nya bevis. Utredningen har alltså stått och stampat i ett år, säger advokat Sven Severin, offentlig försvarare för Karl Hedin.

Inväntar analyssvar

Enligt Lars Magnusson inväntar han fortfarande ett par analyssvar från Nationellt forensiskt centrum, NFC, som kan ha betydelse för några av de övriga misstänkta.

– Därefter ska materialet sammanställas och parterna beredas tillfälle att läsa igenom det. Jag räknar med att kunna fatta åtalsbeslut någon gång till våren, säger Lars Magnusson.

Dags att lägga ned

Sven Severin menar att åklagaren redan nu borde kunna fatta beslut om att lägga ned utredningen.

– Nu har slutförhör hållits och jag kan inte tänka mig att åklagaren utifrån vad som har framkommit kan förvänta sig en fällande dom, säger Sven Severin.

Under slutförhöret framkom att kläder, stövlar och knivar som beslagtogs i hemma hos Karl Hedin i oktober 2018 har skickats till NFC för undersökning och att utredarna inväntar analysresultat.

Misstankarna mot Karl Hedin består i dagsläget i att han 2013 till en av de medmisstänkta skulle ha överlämnat bekämpningsmedlet Karbofuran i syfte att döda varg samt att han den 26 oktober 2018 i samförstånd med andra skulle ha sökt efter vargar i syfte att döda dem.