Kärlekskranka älgar trafikfara under jakten

Trodde du att älgjakten gör att antalet viltolyckor ökar? Då får du tänka om, enligt ny forskning. Det är nämligen inte älgarnas flykt undan jägarna som utgör en trafikfara utan i stället älgtjurarnas jakt på älgkor.

Älgko med kalv genar över en väg.
Älgko med kalv genar över en väg. FOTO: IBL

Forskare vid SLU har följt 140 kor och 32 tjurar och via gps studerat hur de rört sig. Detta har jämförts med viltolycksstatistik som säger att älgolyckorna söder om Dalälven ökar under september och oktober medan den i norr börjar öka under hösten och fortsätter under hela vintern.

Läs mer: Risken för viltolyckor skiljer stort mellan länen

Ökad aktivitet

Under september och början av oktober fick älgtjurarna mer fart i benen. Älgkorna blev däremot mindre aktiva. Tidsmässigt inträffade den ökade aktiviteten hos tjurarna före den årliga älgjakten i södra Sverige och under jaktuppehållet i många län i norra Sverige. Den sammanföll alltså inte med älgjakten.

Brunstjakt

Det som i stället fick älgtjurarna att ge sig ut på upptäcktsfärder var en annan sorts jakt - nämligen den på brunstiga älgkor. Dessa friarstråt gick inte sällan över vägar vilket delvis förklarar den ökade risken för viltolyckor.

Läs mer: Kartläggning ska minska viltolyckorna

Skymningstid pendlartid

En annan förklaring är att älgar rör sig som mest i gryning och skymning vilket under hösten ofta sammanfaller med när vi människor åker till och från jobbet.