”Kärnkraftsskog” till salu

Sveaskog säljer nu sitt bestånd i Kynnefjäll i Tanums kommun. Området blev rikskänt på 1980-talet då planerna på att gräva ner kärnavfall i området stötte på stort och långvarigt motstånd.

Egendomen har ett väl utbyggt vägnät och mark som erbjuder goda möjligheter till jakt efter i första hand älg, rådjur, hare, räv och fågel.
Egendomen har ett väl utbyggt vägnät och mark som erbjuder goda möjligheter till jakt efter i första hand älg, rådjur, hare, räv och fågel. FOTO: SVEASKOG

Fastigheten Pulsemon 3:2 samt delar av fastigheten Ramtveten 2:2 i Kynnefjäll på Västkusten består av sammanlagt 599 hektar. Den produktiva skogsmarken uppgår till 492 hektar med cirka 73 000 skogskubikmeter i virkesförråd. Prisförslaget från Sveaskog ligger på 34 miljoner kronor.

Centrum för kärnavfallsmotståndare

Skogsegendomen i Tanum ligger med all sannolikhet i det område som Svensk Kärnbränslehantering i slutet av 70-talet valde ut som möjlig plats att förvara kärnavfall.

– Jag är lite dåligt insatt i exakt var det var, men jag skulle mycket väl kunna tänka mig det. Det är ganska glesbefolkat och på den tiden ägdes det av Domänverket, så det ligger nära till hands att tro det, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Längsta protestaktionen någonsin

Det blev omedelbart en omfattande opinion mot planerna, och protestgruppen Rädda Kynnefjäll bildades. Vaktlag upprättades och fanns på plats dygnet runt i fall provborrningar plötsligt skulle genomföras. Det byggdes även en vaktstuga där de kunde övernatta.

Motståndet pågick från 1980 ända fram till 2000, när dåvarande miljöminister Kjell Larsson lämnade en skriftlig garanti mot ett förvar på Kynnefjäll. Enligt Guinness rekordbok är det den långvarigaste protestaktionen i världen.

Ingen prispåverkan

Men den historiska platsen har knappast någon effekt på priset tror Albin Augustsson.

– Nej, jag tror inte att det påverkar värdet. Det blev ju inget av det, och inga ingrepp i marken gjordes, så det är väl mer av rolig kuriosa. Men i övrigt är det en väldigt trevlig skogsfastighet, med delvis riktigt fina skogar med hög bonitet.

LÄS MER: Staten får 800 miljoner av Sveaskog