Kartläggning: Kommuner köper mer svenskt kött

Foderbrist, långa slaktköer och hot om nödslakt har inte gått kommunerna förbi. Nu sluter många av dem upp bakom lantbrukarna och ökar sin upphandling av svenskt kött.

Ronneby kommun har hyrt in en fryscontainer som fylls med färsk nötfärs av förstekocken John-Erik "Johnta" Andersson.
Ronneby kommun har hyrt in en fryscontainer som fylls med färsk nötfärs av förstekocken John-Erik "Johnta" Andersson. FOTO: KERSTIN DAVIDSON

Flera kommuner har aviserat att de efter den rekordtorra sommaren vill stötta bönderna genom att köpa in mer svenskt kött.

Kartläggning av kommuner

Land Lantbruk har varit i kontakt med landets fem största kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping samt fyra mindre kommuner: Vaggeryd, Ronneby, Falkenberg och Vännäs för att se huruvida de ändrat sina inköp.

LÄS MER: Regeringen vill ha högre krav på offentlig upphandling

Justerat upphandling

Flera av dem av dem uppger att de gjort justeringar i sina upphandlingar för att kunna köpa in mer svenskt kött som svar på sommarens torka.

Det gäller Stockholm, Malmö, Uppsala och Ronneby som alla svarar ja på frågan om de nu serverar mer kött.

1 miljon mer i budget

Kommunfullmäktige i Vaggeryd förväntas 24 september klubba igenom ett förslag att skjuta till 1 miljon kronor för 2018 och 750 000 kronor för 2019 för att mer svenskt kött ska kunna serveras i skolor och på äldreboenden.

LÄS MER: Gråärtor kan bli framtidens hållbara skolmat

Linköping köper redan enbart svenskt kött och har därför inte sett någon anledning att ändra sina rutiner, detsamma gäller Falkberg där 96 procent av köttet har svenskt ursprung.

Bytt ut menyn

I Uppsala där allt kött som serveras redan är svenskt blir det ännu mer kött på tallrikarna,

– Vi har bytt vissa fågelrätter till rätter med fläskkött och nötkött. Detta efter sommarens torka och efter dialog med vår leverantör, säger Stefan Berg som är kommunikatör på Uppsala kommun.

Dialog med LRF

Vännäs kommun hör också till dem som i stor utsträckning väljer svenskt på tallriken. Drygt 90 procent av köttet är inhemskt och målet är att öka andelen lokalproducerat. Under sommaren fördes en dialog med företrädare för LRF för att se hur man kunde underlätta för bönderna.

LÄS MER: "Ställ hårdare krav vid upphandling"

Köper årsranson

Ronneby har tagit ett steg längre i sin strävan att stötta köttproducenterna.

– Torkan har varit så tuff att vi har taget ett grepp genom att hyra in en fryscontainer. Vi köper in vårt behov av nötfärs för hela året och fryser in. Vi gör ett likadant inköp för första halvåret nästa år. Då ser vi att vi hjälper de bönder som kan tvingas nödslakta och så är djuren i bättre kondition, säger Elena Johansson, kostchef på Ronneby kommun.

"Mer svenskt nu"

Från Göteborg är det svårare att få en helhetsbild av läget eftersom de olika verksamheterna, förvaltningarna och bolagen som lyder under kommunen själva gör sina beställningar.

– Vår känsla är, även om beställaren valt svenskt tidigare framför import, att det köps in mer svenskt kött nu efter sommaren, säger Anita Olofsson som är upphandlare av livsmedel på Upphandlingsenheten i Göteborg stad.