Kinesiska mjölkbönder häller ut mjölken

Sjunkande priser gör att kinesiska mejerier inte hämtar mjölken. De centrala kinesiska myndigheterna sätter nu press på de lokala myndigheterna att man måste hjälpa bönderna.

När mjölkpriset började sin resa uppåt under 2013 var en förklaring den starka kinesiska efterfrågan. När priserna sedan sjönk berodde det på att kineserna minskade sina inköp. Nu har dock den globala mjölkkrisen drabbat kinesiska mjölkbönder. Sedan februari har priset fallit kraftigt. I vissa regioner med 60-70 procent jämfört med rekordmånaden februari 2014, enligt tidningens China Daily.

Hämtar inte mjölken

Det har resulterat i att mejerier nu slutat hämta mjölken vilket tvingar de kinesiska mjölkbönderna att hälla ut mjölken eller slakta korna. Priset på dräktiga kor har fallit från 18 000 yuan (cirka 25 200 kronor) till 12 000 yuan (16 800 kronor).

En kinesisk mjölkbonde som uttalar sig säger att man slänger ett ton mjölk om dagen från hans gård och att situationen är desperat.

De kinesiska myndigheterna försöker ta kontroll över situationen genom att uppmana lokala kinesiska myndigheter att hjälpa mjölkbönderna. Man uppmuntrar de lokala mejerierna att stödköpa mjölk för att stabilisera priserna. De lokala myndigheterna uppmanas också att erbjuda mjölkbönderna krediter.

Egna gårdar

En kinesisk analytiker uppger dock till China Daily att mejerierna startat egna gårdar för att på så sätt kontrollera utbudet. Något som slår mot enskilda mjölkbönder.

En professor vid det kinesiska Jordbruksuniversitetet menar att de fallande mjölkpriserna beror på import och lagerhållning.