Klämdes av kor och knäckte revbenen

Ylva Geivall klämdes av två kor i en drivgång. Fyra revben knäcktes och ryggen skadades. Olyckan blev en tankeställare och startskottet för att utveckla säkerheten ytterligare på Womtorp lantbruk utanför Eskilstuna.

Ulf och Christina Winblad driver Womtorp gård utanför Eskilstuna där Ylva Geivall (i mitten) jobbar. Hon klämdes av två kor i samband med mjölkning och bröt fyra revben.
Ulf och Christina Winblad driver Womtorp gård utanför Eskilstuna där Ylva Geivall (i mitten) jobbar. Hon klämdes av två kor i samband med mjölkning och bröt fyra revben. FOTO: KRISTINA HANS N

Det var i våras som djuren skulle motas tillbaka till sin grupp efter mjölkning. En brunstig ko gjorde en tvärvändning i drivgången och då en annan ko skymde sikten klämdes Ylva Geivall mellan korna och ett metallrör i inredningen.

– Kon vände på en femöring. Jag hade inte en chans att ta mig i säkerhet.

Det blev ambulansfärd till sjukhuset. Tyngden från djuren hade orsakat fyra brutna revben och en kompressionsskada i ryggen.

FOTO: KRISTINA HANSÉN

Olyckliga omständigheter

Ulf och Christina Winblad, gårdens ägare och Ylvas arbetsgivare, utredde först olyckan tillsammans med polis som fick se koflödet och få en uppfattning om hur olyckan skett. Polisen avskrev ärendet som en ren olyckshändelse. Samma dag anmäldes skadan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

En arbetsmiljöutvecklare från Gröna arbetsgivare hjälpte sedan att ta fram förbättringsåtgärder.

– Till stor del berodde händelsen på olyckliga omständigheter. Det är svårt att bygga sig helt fri från allt som kan hända med djur. Exempelvis finns tre reträttvägar i närheten, men när kon kom som skjuten ur en kanon spelade det ingen roll, säger Ulf Winblad.

Ylva har jobbat på gården i drygt 15 år och varit med om liknande situationer flera gånger men inte skadat sig tidigare.

– Så det är inte brist på erfarenhet av djur, fortsätter Ulf.

FOTO: KRISTINA HANSÉN

Säkert Bondförnuft

För några år sedan var Womtorp med i LRF-projektet Säkert Bondförnuft som syftade till att minska olyckor i lantbruket. Även om de lärde sig mycket om allmän säkerhet, hantering av maskiner och nötkreatur saknade de inriktningen mot mjölkkor.

– Vi hanterar inte tjurar eller ko och kalv på samma sätt som i köttbesättningar. För oss är det snarare brunstiga kor som är faran. De kan komma varifrån som helst, finnas i vilken grupp som helst och förflytta sig väldigt fort, säger Christina Winblad.

I samband med Ylvas olycka väcktes tanken att ta fram en utbildning som fokuserar på djurhantering i mjölkbesättningar. Planen är att den ska äga rum tillsammans med Gröna arbetsgivare på gården under hösten och innehålla både praktiska moment och samtal mellan kursdeltagarna.

FOTO: KRISTINA HANSÉN

Skadan läkt

Efter tre månaders sjukskrivning var Ylva Geivall så gott som återställd från skadan och ett halvår senare arbetar hon som vanligt i ladugården. Men några förändringar i arbetssätt har gjorts, som att Ylva Geivall och de andra medarbetarna väljer reträttvägen tidigare för att undvika lösa djur i den mån det går.

De arbetar i stort sett alltid i par, är de noga med att kommunicera var i stallet de befinner sig och försöker vara uppmärksamma på om något moment tar för lång tid.

Många anställda

Men det är en utmaning att hålla alla medarbetare informerade om riskmoment, oavsett om någon är nyanställd eller om det gäller någon som man förutsätter är van i stallet.

– Vi har en dialog med de anställda. Men arbetsmiljön och att utbilda om säkerhet, det kan man alltid bli bättre på, säger Christina Winblad.

FOTO: KRISTINA HANSÉN

Fakta: Womtorp lantbruk

Ägare: Ulf och Christina Winblad

Verksamhet: Mjölkproduktion med cirka 330 kor. Snittavkastning på 12 000 kg ECM. Mjölkar i grop (dubbel tolva parallell). Skog och entreprenadverksamhet.

Areal: Runt 350 hektar åker där huvudgrödan är vall. 120 hektar naturbeten. Cirka 150 hektar skog.

Anställda: 10 personer utöver Ulf och Christina Winblad