”Klappjakten på småskalig vattenkraft inte över”

Klappjakten på den småskaliga vattenkraften är inte slut och oförutsebarheten är större än någonsin. Just nu råder bara lugnet före stormen, skriver Västsvensk Vattenkraftförening i ett debattsvar.

Klappjakten på den småskaliga vattenkraften är inte slut och oförutsebarheten är större än någonsin, skriver debattören.
Klappjakten på den småskaliga vattenkraften är inte slut och oförutsebarheten är större än någonsin, skriver debattören. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I en debattartikel i Land Lantbruk framförs att klappjakten på vattenkraften är slut. Nej, klappjakten på vattenkraften är inte slut och oförutsebarheten är större än någonsin. Klappjakten har bara börjat. Man kan säga att just nu är det bara lugnet före stormen.

Miljökvalitetsnormerna, som sätts av myndigheterna utan politisk kontroll, ska uppnås och uppnår man inte miljökvalitetsnormerna så är domstolen förhindrad att ge tillstånd, alltså det blir utrivning av kraftverket. Så som myndigheterna i skrivande stund satt miljökvalitetsnormerna är det en majoritet som inte kan uppnå miljökvalitetsnormerna på annat sätt än att riva sitt kraftverk.

Det är miljökvalitetsnormerna myndigheterna kommer att använda sig av för att framtvinga utrivningar av kraftverk. Även länsstyrelsen Västra Götaland har informerat om att detta blir konsekvensen.

Vattenmyndigheterna gör ingenting för att uppfylla den politiska ambitionen om att fullt ut utnyttja klassningen Kraftigt Modifierat Vatten (KMV) och undantaget mindre stränga krav beträffande småskalig vattenkraft.

Orsaken till detta är icke tillräckligt tydlig politisk styrning kombinerat med myndigheternas ovilja, samt att Havs- och vattenmyndigheten skyller på att det är Vattenmyndighetens fel, och Vattenmyndigheten skyller på att det är Havs- och vattenmyndighetens fel.

Båda myndigheterna skyller alltså på varandra. Var och en myndighet framhäver sig vara den myndighet som har rätt och den andra fel. Resultatet blir att inget händer beträffande den politiska ambitionen att utnyttja KMV och undantaget mindre stränga krav fullt ut.

KMV och mindre stränga krav är en förutsättning för att många ska kunna behålla sina kraftverk. I princip ingen politisk styrning av myndigheterna har hittills lyckats. Ytterligare och framför allt väldigt tydlig politisk styrning beträffande KMV och undantaget mindre strängt krav är ett absolut måste.

Av Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten så är nog Havs- och Vattenmyndigheten den värsta problemmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten är den vägledande och föreskrivande myndigheten och i myndighetens vägledningar finns utomordentligt stora brister.

Nyligen har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag att utveckla sina vägledningar med, bland annat, särskilt fokus på att vägledningar ska utgöra ett förenklande stöd för små verksamhetsutövare.

Nu har Havs- och vattenmyndigheten självsvåldigt avgränsat uppdraget på ett sätt som medför resultatet att myndigheten sannolikt inte behöver göra någonting. Så här går det alltså till när en myndighet inte vill, de slingrar sig undan och avgränsar uppdraget till att i princip inte behöva göra något.

Motiveringen till undanflykten är främst att Havs- och vattenmyndigheten har ett generellt vägledningsuppdrag och att utvecklande av vägledningar får hanteras under kommande år. Det stora problemet med detta är att omprövningarna börjar snart och då behöver det vara klart. Det går inte att vänta i flera år på revideringar.

Vid en första anblick på den nya lagen så kan man finna att den i många avseenden är bra. Men detta förutsätter att myndigheterna agerar precis som politikerna önskar, och detta gör inte myndigheterna.

Svängrummet för myndigheterna i den nya lagen är jättestort beroende på otydlig politisk styrning. Det finns bara en sak att säga, politiker, styr myndigheterna tydligt, nu. Det är bråttom, den politiska styrningen av myndigheterna som finns nu är helt otillräcklig.

Västsvensk Vattenkraftförening genom Johan Hillström, ordförande

LÄS MER: ”Äntligen slut på klappjakten på vattenkraften”