Klart med avtal mellan Telia och LRF Konsult om ledningar

Nu finns ett avtal vad gäller både fiber- och teleledningar i såväl jord som luft framtaget av LRF Konsult och Telia. Det avtalet rekommenderar LRF sina medlemmar att använda.

Ledningarna ska förläggas minst på det djup som anges i branschstandarden ”Robust fiber” om man inte kommer överens om annat, enligt nya avtalet.
Ledningarna ska förläggas minst på det djup som anges i branschstandarden ”Robust fiber” om man inte kommer överens om annat, enligt nya avtalet. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Sedan något åt tillbaks har det funnits ett avtal mellan Telia och LRF Konsult vad gäller fiberutbyggnaden. Men för ett tag sedan kontaktades Margareta Holmquist Kindlund på LRF Konsult i Växjö av Telia som ville ha ett generellt avtalsförslag oavsett ledningstyp och om det gäller ledning i mark eller i luft.

Ersättning ej med i avtal

– Det tyckte vi var en bra idé. Sedan dess har vi gjort modifieringar i avtalet för fiberutbyggnad. Nu är avtalet klart. Det som inte finns med i avtalet är vilken ersättning som ska betalas ut, säger Margareta Holmquist Kindlund.

LÄS MER: Bredbandsavtal mellan LRF Konsult och IP Only

Det är upp till varje fastighetsägare att förhandla om ersättningen.

– Det finns tyvärr inte inskrivet i avtalet med Telia att det ska utgå ersättning för intrånget. Men det finns tre alternativ att välja på, ersättning ska inte utgå, ersättning ska utgå med en viss summa eller enligt en värdering som ska bifogas, säger Margareta Holmquist Kindlund.

Margreta Holmquist Kindlund rekommenderar markägare att använda sig av det avtalsformulär som tagits fram i samarbete med Telia när fiber- eller teleledningar ska läggas, oavsett om de ska läggas i jord eller i luft.
Margreta Holmquist Kindlund rekommenderar markägare att använda sig av det avtalsformulär som tagits fram i samarbete med Telia när fiber- eller teleledningar ska läggas, oavsett om de ska läggas i jord eller i luft. FOTO: ANETTE HOHNER

5-20 kronor per meter i ersättning

De ersättningar som LRF och LRF Konsult fått kännedom om ligger mellan cirka 5 och 20 kronor per meter.

LRF Konsult har sedan tidigare ett bredbandsavtal med IP Only. Båda avtalsförslagen finns på LRF:s webbplats. Om man ska förhandla med en annan aktör om nedläggning av fiber är det ingenting som hindrar att man använder sig av dessa avtalsformulär som en förlaga.

– Det är något som vi rekommenderar att man gör, säger Margareta Holmquist Kindlund.